17-8-2020

McKinsey: Data helpt klant in vindbaarheid product online

Online winkelen betekent voor de consument gemak maar tegelijkertijd ook onzekerheid. Koop je wel het product dat je wilt hebben? Voldoet het aan de verwachtingen? Het niet kunnen voelen en zien van producten is één van de grootste drempels voor het voltooien van de aankoop.

McKinsey: Data helpt klant in vindbaarheid product online - Mckinsey In Opdracht Van GS1 Global Data Helpt Klant In Vindbaarheid Product Online

5 tot 10% toename online verkopen door eenduidige productdata. Een onderzoek van McKinsey & Company 'Want to improve consumer experience?' in opdracht van GS1 global maakt duidelijk dat eenduidige productdata helpt bij een naadloze omnichannel-ervaring.

Naadloze omnichannel-ervaring

Bij de wereldwijde verkoop via internet van consumentenproducten gaan veel uren en winst verloren door retourzendingen. Van degenen die de aankoop voltooien zegt 64% van de klanten dat ze het product terug willen sturen omdat het product niet overeenkomt met de productinformatie online. Betrouwbare, complete en consistente productdata speelt een steeds grotere rol in het mogelijk maken van een naadloze omnichannel-ervaring.

‘No time to waste’

Bedrijven besteden veel tijd in het managen van hun productdata. Enerzijds vereisen verschillende retailers productinformatie van leveranciers in een scala van formaten, die duizenden uren arbeidstijd kosten. Die complexiteit is uitdagend, zeker als het gaat om het op orde houden van de datakwaliteit. En als data niet goed zijn leidt dat tot omzetverlies.

Anderzijds besteden ook retailers veel tijd aan het verifiëren van de data, het verzamelen van informatie uit meerdere bronnen voor de ontbrekende of onnauwkeurige data en het synchroniseren ervan naar online en offline kanalen.

Productdata levert in de volle breedte meer winst op

Het standaardiseren van de basisgegevens in een wereldwijd datamodel is een belangrijke eerste stap in de richting van digitale en analytische volwassenheid. Veel consumentgerichte sectoren beginnen in te zien dat hun producten fundamentele data vereisen om de producten te kunnen identificeren. Het levert in de volle breedte meer winst op.

Het gaat er immers om dat consumenten dezelfde informatie zien op in de verschillende kanalen, bij verschillende verkooppartners en geografische gebieden. Concurrenten versterken elkaar door samen de markt te voorzien van eenduidige data. Samenwerking betekent winst voor de hele markt.

'Bedrijven boeken 2 tot 5 keer meer rendement op de eenmalige investeringen die nodig is voor correcte data-uitwisseling'

Besparing in tijd

Een éénduidig datamodel bespaart op de korte termijn bedrijven tienduizenden werkuren per jaar, omdat ze zo’n 30 tot 60 procent minder aan data-uitwisseling hoeven te doen. Retailers kunnen 30 tot 50 procent van hun inspanning verminderen omdat ze niet meer de volledigheid en de kwaliteit van gegevens hoeven te controleren.

Leveranciers kunnen 40 tot 60 procent aan tijd besparen; ze zijn minder tijd kwijt aan de voorbereiding van data, omdat ze niet meer steeds informatie hoeven te uploaden. Overigens boeken bedrijven 2 tot 5 keer meer rendement op de eenmalige investeringen die nodig is voor correcte data-uitwisseling.

Managen eenduidige productdata: verkoop stijgt en minder retouren

Door het managen van eenduidige productdata krijgen miljoenen consumenten een betere omnichannelervaring. Consumenten zullen meer weten over producten voordat ze een aankoop doen waardoor minder vaak het product wordt teruggestuurd.

De verwachting en de werkelijke beleving van het product komen dichter bij elkaar en dat legt bedrijven geen windeieren. Daar ziet McKinsey dan ook kansen op lange termijn:

  • 5 tot 10% toename van online verkopen door verbeterde zoekbaarheid.
  • de verkoop stijgt met 2 tot 3% door betere personalisatie.
  • 5 tot 10% minder retourzendingen.

Digitale volwassenheid bedrijven is winst voor gehele waardeketen

Volgens McKinsey presteren bedrijven die leiden in digitale volwassenheid in totaal ook beter. Zij voeren efficiënt datamanagementbeheer en de winst zien ze terug in de gehele waardeketen. Hoe meer gestandaardiseerd de gegevens, hoe gemakkelijker het is aan bedrijven om het effectief te beheren. Vandaar dat het standaardiseren van data een belangrijke stap is in de richting van toonaangevende digitale en analytische volwassenheid.