7-7-2020

Intergamma: drie tips voor betere productdata

Intergamma ontvangt inmiddels van producten die goed zijn voor 45 procent van hun omzet de productdata via de GS1 datapool. Het begeleiden van leveranciers om dit goed te doen heeft al aardig wat inzichten opgeleverd.

Intergamma: drie tips voor betere productdata - Drie Tips Van Intergamma Om (Product)Data Te Verbeteren

Steeds meer leveranciers en retailers gaan aan de gang met het delen en verbeteren van artikeldata via de GS1 datapool. Maar dan komen vragen naar boven als: Wie gaat wat doen? Hoeveel tijd kost het? Waar te beginnen? Intergamma deelt graag drie tips met leveranciers om het delen van data al vanaf het begin slim en efficiënt aan te pakken.

Hoe data aanleveren en aan welke kwaliteitseisen moeten deze voldoen

Ingmar Hensbergen, manager datamanagement bij Intergamma: “We gebruiken de GS1 datapool al 4 jaar. Voordat we volledig live zijn met een leverancier doorlopen we een uitgebreid testtraject: zowel technisch als op het gebied van datakwaliteit. Zo weet de leverancier hoe hij data aan moet leveren en aan welke kwaliteitseisen deze moet voldoen. Wij kunnen dan de data goed ontvangen en verwerken in onze systemen en processen. We delen graag onze ervaring uit de vele trajecten die we hebben doorlopen.”

Tip 1: ga per brick te werk

De Global Product Classification (GPC) is een wereldwijd classificatiesysteem waarmee verkopers en kopers producten wereldwijd op een eenduidige manier groeperen. Het zoeken, bekijken, vergelijken en valideren van producten wordt hiermee mogelijk. Bricks definiëren categorieën van gelijksoortige producten en op basis hiervan zetten bedrijven productinformatie in GS1 Data Source.

Als u werkt per brick, kunt u gemakkelijk zien of u de data consistent, correct en eenduidig invoert. Dan heeft alles dezelfde waarden over de producten heen. Camouflage is dan altijd camouflage en het type artikel is in lijn met de artikelnaam om maar enkele voorbeelden te noemen.

Kies in overleg met Intergamma (of een andere afnemer waar u mee gaat starten) een brick en zorg dat u van die categorie de juiste gegevens vastlegt en deelt. Bouw zo de artikeldata op van uw hele assortiment, steen voor steen, consistent en overzichtelijk.

U krijgt per productgroep beter inzicht of alle commerciële velden goed passen bij uw producten. Als u velden in het GS1 Benelux datamodel mist en/of velden zijn niet relevant dan kunt u direct - samen met Intergamma - een wijzigingsverzoek indienen.

Tip 2: cluster werkzaamheden

Door het verzamelen en vastleggen van artikeldata per brick, kunt u werkzaamheden clusteren. U kunt per brick makkelijker werkzaamheden in uw organisatie verdelen en een planning opstellen. Plan per brick een startdatum, doorlooptijd en kies voor de brick een eindverantwoordelijke. En heel belangrijk: zet een deadline en gebruik ons stappenplan.

Tip 3: gebruik uw ervaring

Leer van de ervaringen van het vastleggen van data van de eerste brick voor de volgende brick(s). Als u begint met een merk of productlijn bent u met meerdere productgroepen tegelijk bezig. Dit vraagt veel meer uitzoekwerk en afstemming binnen uw organisatie en met GS1 of uw afnemer. Of dat nu Intergamma is of een andere bedrijf. Als u niet start met een brick, doorloopt u een veel langere leercurve en dan kunnen successen pas laat volgen. En is zonde, want dat zou wel eens kunnen lijden tot het verlies van motivatie om door te pakken.

Win-win situatie

Door de artikeldata te verzamelen per brick - en dus niet bijvoorbeeld per merk of productlijn - blijft het data verzamelen overzichtelijk en leert u als organisatie sneller werken. En u bent eerder operationeel met de GS1 datapool zodat uw data daadwerkelijk gebruikt kan worden. Een win-win situatie!