15-4-2020

GS1 in blockchain: betrouwbaar, écht en traceerbaar product

Betrouwbare medicatie, zekerheid over de echtheid van een merkbroek of een stuk gereedschap én het tracken en tracen van de oorsprong tot aan de recycling van een product, zoals bij koffie. Het zijn aspecten waarbij blockchain kan helpen.

GS1 in blockchain: betrouwbaar, écht en traceerbaar product - GS1 in blockchain: betrouwbaar, écht en traceerbaar product

Blockchain deelt data met ketenpartijen die geautomatiseerd checken en akkoord geven met de vooraf gemaakte afspraken. Mits ketenpartijen GS1 standaarden gebruiken. De technologie biedt dan nog méér mogelijkheden.

Applying GS1 Standards for Supply Chain Visibility in Blockchain

Het uitsluiten van namaakproducten in de kleding- dan wel farmaketen, koffiebonen traceren en heel veel handelingen in de supply chain automatiseren. Het zijn slechts een paar aspecten waarbij blockchain kan ondersteunen. De voordelen van de technologie kunnen groot zijn. Het mes snijdt voor gebruikers aan twee kanten. Bij de leverancier neemt enerzijds de kwaliteit toe van de eigen processen en serviceverlening aan klanten, anderzijds zorgt dit voor meer vertrouwen bij consumenten en vermoedelijk hogere verkopen. GS1 US heeft voor bedrijven die met blockchain aan de slag willen uitleg en tips Applying GS1 Standards for Supply Chain Visibility in Blockchain.

‘Risico van structureel verkeerde data delen’

Blockchain is nog relatief nieuw, soms loopt de technologie tegen capaciteitsgrenzen aan. De continue ontwikkeling van steeds snellere computers zal deze bottleneck in de komende jaren grotendeels wegnemen. Dat maakt de weg vrij voor een bredere omarming van blockchain, mits gebruikers aan de voorwaarden voldoen die nodig zijn voor een soepele uitwisseling van data.

Kraig Adams, vice president blockchain bij GS1 zei hierover het volgende: “Het lanceren van een blockchain programma zonder eerst op het gebruik van standaarden over te stappen, kan zorgen voor het risico dat ketenpartners op structurele basis verkeerde data delen. Dat moet je niet willen.” Wie met blockchain aan de slag wil, zal eerst zijn eigen processen op orde moeten brengen.

Wie deze data zonder problemen wil delen, zal moeten overstappen op één datataal, bijvoorbeeld Electronic Product Code Information Services (EPCIS)

Noodzakelijke stappen en standaardisatie

In het rapport van GS1 US staat het advies aan bedrijven om allereerst te bepalen welke stappen binnen de bedrijfsprocessen onderdeel moeten zijn van het traceability beleid. Vervolgens is het noodzakelijk om precies te weten welke data het bedrijf wil delen met interne afdelingen én met ketenpartijen. Wie deze data zonder problemen wil delen, zal moeten overstappen op één datataal, bijvoorbeeld Electronic Product Code Information Services (EPCIS). In de kern van deze berichtentaal staat het ‘event’ centraal, zoals ontvangen, verpakken, verzenden en transport. Hierin zijn data de verbindende schakel, omdat die bij het event aangeven om wie, wat, waar en wanneer het gaat.

Standaardisatie maakt supply chain flexibeler en duidelijker

Het ultieme doel van bedrijven zal zijn om een end-to-end supply chain visibility te bereiken. Maar ook om meer zicht te krijgen op één stap vooruit en terug in de keten zou één datataal al helpen. EPCIS is daarbij in staat tot het gestandaardiseerd weergeven op welke fysieke objecten het bericht betrekking heeft, wanneer en waar de ‘gebeurtenis’ heeft plaatsgevonden en welke processtap het betrof. Voor gebruikers van deze datataal maakt het niet uit of de data binnenkomt of de deur uit gaat via point-to-point berichten (bijvoorbeeld EDI), van of naar een centrale database gaat (cloud services) of via een decentrale en gedeelde database. Dit laatste betreft bijvoorbeeld blockchain.

Het ultieme doel van bedrijven zal zijn om een end-to-end supply chain visibility te bereiken

Blockchain zorgt voor automatische handelingen en vertrouwen

Is een organisatie klaar voor blockchain, dan liggen er potentiele ketenvoordelen voor het grijpen. Er ontstaat een scherper beeld van een product, bijvoorbeeld van de ruwe materialen tot aan de transportstatus. Een zeer belangrijk aspect is dat blockchain ervoor zorgt dat handelingen geautomatiseerd verlopen, waaronder checks en goedkeuringen. Er ontstaat meer vertrouwen bij bedrijven die niet zelf direct kunnen handelen of niet over een tussenpersoon beschikken. Immers, meerdere partijen in de keten geven akkoord (of niet, bij een probleem).

Accurate data en een digitaal berichtenverkeer is sleutel tot ketensucces

Blockchain staat in de spotlight, maar eigenlijk zijn het vooral de benodigde stappen om gebruik te kunnen maken van blockchain die bedrijven vooruit helpen. Accurate data, één datataal en het gebruik maken van geautomatiseerd berichtenverkeer is dé voorwaarde om meer partijen in meer ketens soepel met elkaar te laten communiceren.

Op welke wijze handelspartners vervolgens met elkaar communiceren? GS1 Nederland heeft geen voorkeur. Een blockchain, een PIM of een andere tool, het zijn alle middelen om te komen tot het betrouwbaar uitwisselen van informatie. De GS1-standaarden geven de garantie dat alle schakels dezelfde taal spreken. Hoe meer van deze schakels hierop overstappen, des te efficiënter de supply chain wordt.