10-2-2020

FrieslandCampina: 'Verpakkingsmateriaaldata vastleggen kost tijd'

Lenno Maris, Global Director Enterprise Data & Authorizations Competence Centre ziet een snelle toename van de behoefte aan informatie voor duurzaamheid. “Het beschikbaar krijgen van verpakkingsmateriaaldata is een grote, maar begrijpelijke opgave."

FrieslandCampina: 'Verpakkingsmateriaaldata vastleggen kost tijd' - Frieslandcampina Beschikbaarheid Data Verpakkingsmaterialen Grote Opgave

"Niet alleen vanwege de wettelijke verplichting, maar ook vanuit onze eigen kernwaarden rondom onder andere sustainability hechten we hier waarde aan. Het verminderen van de footprint in verpakkingsmaterialen maakt hiervan onderdeel uit.”

We weten dat een dergelijke klus geen sinecure is. De sector heeft al eerder in 2014 een enorme klus geklaard door de wettelijk verplichte etiketinformatie ook digitaal beschikbaar te stellen bij de online verkoop van levensmiddelen. Van circa 60.000 producten is toen de informatie van het etiket ingevoerd in GS1 Data Source. Een mega operatie waarin bedrijven als FrieslandCampina veel tijd hebben gestopt.

Toenemende vraag naar data & informatie is grote opgave

De sector en dus ook FrieslandCampina staat nu voor een volgende uitdaging: data van verpakkingsmaterialen in GS1 Data Source beschikbaar maken. Dat vraag veel tijd.

Lenno Maris: “Het collecteren en beschikbaar maken van deze informatie is inderdaad een grote opgave, maar het is begrijpelijk dat deze data beschikbaar moet komen. We steken energie in herbruikbaarheid, afbreekbaarheid en food safety. Dat zijn we verplicht aan de deelnemers van de coöperatie en de consumenten van onze producten. Daarvoor is informatie over verpakkingsmateriaal nodig. Dit betekent informatie op één plek en één keer invoeren in plaats van verspreid over verschillende informatiebronnen. GS1 is hierin een belangrijk platform.”

Productinformatie: inspanning verschillende afdelingen nodig

Lenno Maris constateert een steeds toenemende vraag naar data en informatie, zowel intern als extern. Retailers en FoodService klanten willen meer informatie om dit te communiceren aan consumenten. Dit geeft transparantie in de keten. “Regelmatig krijgen wij hierover vragen, vooral vanuit cateringbedrijven en ziekenhuizen. Het is voor ons daarom belangrijk de informatie beschikbaar te krijgen.

Operationeel betekent dit veel voor de verschillende afdelingen. Zo moet informatie van Research and Development worden ontsloten op een meer gedetailleerd niveau. Bijvoorbeeld welke verpakking, soort karton, soort plastic etc. Voor een spuitbus is bijvoorbeeld de dikte van het staal belangrijke informatie.”

2020 lijkt een belangrijk jaar te zijn om deze data in de keten mogelijk te maken

‘Timing is een bijzonder grote uitdaging. De wil is er’

Het ophalen van alle gedetailleerde verpakkingsinformatie heeft vele facetten, vervolgt Maris. “Spreken met leveranciers, met R&D en bijvoorbeeld databases uitdiepen. Momenteel weten wij niet of alle benodigde informatie volledig en consistent op detailniveau beschikbaar is. FrieslandCampina (wellicht net als andere bedrijven) heeft een gefragmenteerd systeem & organisatielandschap.

Er zal per onderdeel data-analyse moeten worden verricht. Door deze gefragmenteerde opzet is timing een bijzonder grote uitdaging. De wil is er. Het is van belang dat we gezamenlijk een realistische tijdlijn nastreven. Hierover zijn wij onder andere over met GS1 in gesprek. 2020 lijkt daarom een belangrijk jaar te zijn om deze data in de keten mogelijk te maken.”

Wat levert het FrieslandCampina op?

FrieslandCampina is aan de slag gegaan met het terugdringen van verpakkingsmaterialen. Om informatie over verpakkingsmaterialen vast te leggen is GS1 Data Source de databron om op een gestandaardiseerde manier productgegevens van artikelen vast te leggen zodat afnemers daarover kunnen beschikken. Er is geen vraag van ‘of’ om verpakkingsmaterialeninformatie op te nemen in de GS1 datapool. Dat is een vanzelfsprekende. Wel de ‘hoe’ en ‘wanneer’ zijn de uitdagende vragen.

Lenno Maris: “Het beschikbaar maken van verpakkingsinformatie is een ingewikkelde operatie. Het kost veel tijd en geld. Het gaat naar schatting over 30 extra velden met verschillende content. Naast de grondhouding duurzaam te produceren hebben onze klanten de data nodig voor een mogelijke teruggave van het afvalfonds. Ook FrieslandCampina heeft deze gedetailleerde informatie nodig om afdracht en doorbelasting te kunnen calculeren en verklaren. Uiteindelijk motiveert een financiële drijfveer mensen en bedrijven veranderingen door te voeren. Dit is ook wat wij -naast de onze purpose Nourishing by Nature- verwachten dat consument, leveranciers en klanten zullen omarmen. Wij streven een duurzame bedrijfsvoering in de gehele keten na. Het is dus een grote maar begrijpelijke opgave.”