5-2-2020

‘Data is sleutel naar circulaire economie’

Grondstoffen dreigen schaars te worden door een groeiende bevolking en toenemende welvaart in de wereld. Hierdoor wordt het steeds belangrijker om de beschikbare grondstoffen zo efficiënt mogelijk te gebruiken. In zo’n circulaire business is data de sleutel’, aldus Frits van den Bos, manager innovatie GS1.

‘Data is sleutel naar circulaire economie’ - ‘Data Is Sleutel Naar Circulaire Economie’

Een circulaire economie richt zich op het optimaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen in de verschillende schakels van de productieketen: van de winning van grondstoffen tot consumptie.

Frits van den Bos was namens GS1 de host van de expertgroep ‘Data Management for a Circular Economy’ van ShoppingTomorrow. De groep formuleerde antwoord op de vraag: Welke informatie is nodig voor het besturen van een circulaire economie? Hoe maak je informatie beschikbaar voor consument en ketenpartner?

Bewustzijn van alle schakels grootste prioriteit

Het allerbelangrijkste aspect in de route naar een circulaire economie is het investeren in bewustwording bij alle relevante stakeholders. Of dat nu de kledingfabrikant in Azië is, de retailer of de consument. Als elke schakel in de keten doordrongen is van de noodzaak, zal de circulaire bal gaan rollen!

Frits van den Bos: “Alle schakels in de keten dragen bij in het circulair maken van de business. Het vraagt om verandering van een heel systeem: ontwerp, productie, consumptie en (her)gebruik. Dit is een omslag en vraagt dan ook om oplossingen op diverse niveaus. Vooral als je systemen gaat inrichten om je keten circulair te maken, is het zaak dat je systemen dezelfde taal spreken als de andere schakels in de keten. Hier spelen onze standaarden een grote rol.”

Transitie naar circulair: data delen cruciale voorwaarden

Het kunnen en willen delen van informatie is een cruciale voorwaarde voor de transitie naar een circulaire economie. Inzage in het proces van ontwerp tot (her)gebruik van de consument vraagt om flinke investeringen in fijnmazige standaardisatie, transparantie en deelbaarheid van informatie. Je moet van elkaar weten over welk product je het hebt, uit welke batch het komt of misschien ook om welk specifiek exemplaar het gaat.

'Je moet van elkaar weten over welk product je het hebt, uit welke batch het komt of misschien ook om welk specifiek exemplaar het gaat'

Door het gebruik van standaarden kun je de digitale identiteit van een product koppelen aan de fysieke identiteit met alle voordelen die daarbij horen. Denk aan het via scanning opvragen van informatie over samenstelling, herkomst en productie (product/materialen paspoort), procesgegevens voor traceerbaarheid en partij-gerelateerde informatie.”

Frits van den Bos: “Als je een product wilt verkopen onder een bepaald keurmerk, dan moet je wel kunnen aantonen dat je product dat keurmerk verdient. Hiervoor moet er dan wel informatie beschikbaar zijn over het product, over de gebruikte materialen en over de reis die het product heeft afgelegd (van productie tot en met gebruik).”

Data strak, helder en kloppend

Als standaardisatieorganisatie staan we voor het juist en correct kunnen identificeren van producten om vervolgens betrouwbaar productdata te kunnen uitwisselen. Om data strak, helder en kloppend te krijgen, hebben we een aantal stappen om de basis voor een circulaire keten te plaveien:

  • Gebruik GS1-identifiers om te borgen dat iedereen over hetzelfde spreekt.
  • Leg de bijbehorende basisgegevens vast in het productregister van GS1.
  • Gebruik standaarddefinities en -formaten voor gegevens, zoals de datastandaard of Web Vocabulary van GS1.
  • Gebruik de standaard GS1 Digital Link om GS1 identificatiecodes direct te verbinden aan de juiste databronnen.
  • Gebruik de EPCIS-standaard om gebeurtenissen vast te leggen.
    Focus op datakwaliteit.​

Bluepaper 2020: Data Management for a Circular Economy’

Naast het gebruik van standaarden kunnen artificial intelligence en blockchaintechnologie een versnelling van de transitie naar een circulaire economie veroorzaken. Betere voorspellingen zorgen voor minder verspilling, en ook het betrouwbaar en snel in de keten delen van data zal transparantie vergroten en zo efficiëntievoordelen brengen.

De bluepaper ‘Data Management for a Circular Economy’ van ShoppingTomorrow geeft je praktische tips, inzichten en best practices waarmee je jouw bedrijf een stapje verder kunt brengen richting de circulaire economie.