25-11-2019

Sligro en GS1: Dat pakt goed uit

20 procent van ons afval bestaat uit verpakkingen. Een Nederlander opent dagelijks gemiddeld 7 verpakkingen. Dat zorgt voor veel afval. Bedrijven die verpakte producten op de markt brengen, zijn wettelijk verplicht bij te dragen aan recycling.

Sligro en GS1: Dat pakt goed uit - Terugdringen Verpakkingsmaterialen Sligro En GS1 Dat Pakt Goed Uit

Terugdringen verpakkingsmaterialen

Per 9 mei 2020 verplicht de levensmiddelen- en drogisterijsector bedrijven verpakkingsinformatie in GS1 Data Source te hebben opgenomen.

Informatie op één plek, één keer invoeren in plaats van verspreid over verschillende informatiebronnen. In de datakwaliteitsrapportage krijgen bedrijven van GS1 inzicht over de kwaliteit van hun artikeldata, met straks ook de verpakkingsinformatie.

Wettelijk verplicht bijdragen aan recycling

Bedrijven die verpakte producten op de markt brengen zijn wettelijk verplicht bij te dragen aan recycling. Zo ook groothandel Sligro. Mieke van de Steeg is manager data cleaning bij Sligro Food Group. De Sligro heeft foodservicebedrijven in Nederland en België die met een totaalpakket food en aan food gerelateerde non-food producten en diensten actief zijn. Omdat Sligro de groothandels in België bevoorraadt vanuit Nederland is Sligro in België de partij die het product op de markt brengt.

'Om de huidige trend te keren is het nodig dat iedereen vanuit zijn eigen invloedssfeer stappen zet'

Mieke van de Steeg: “Wereldwijd is plastic afval een groeiend probleem. Om de huidige trend te keren is het nodig dat iedereen vanuit zijn eigen invloedssfeer stappen zet. Voor ons als foodservicepartner betekent dit dat we onze leveranciers, onze medewerkers en onze klanten willen helpen in bewustwording in het gebruik van verpakkingen in de keten. Door verpakkingsinformatie te verzamelen komt deze niet alleen beschikbaar, maar is ook heel concreet en meetbaar.”

Van de Steeg vertelt verder over waar we het over hebben als het gaat om verpakkingsinformatie. “De verpakking bestaat uit alles wat om een artikel heen zit: van doos, fles tot etiket. Neem bijvoorbeeld een doosje thee, dan heb je de doos, het papiertje om het theezakje, het touwtje tussen het theezakje, het labeltje en het nietje dat het touwtje bevestigt. Bij een fles wijn heb je de glazen fles, het etiket, de kurk en de folie die de kurk vasthoudt. Daarnaast wordt het gewicht van de materialen vermeld. Al deze materialen komen bij de verpakkingsinformatie.”

Alle verpakkingsmaterialen inzichtelijk maken via GS1

Voor leveranciers betekent dit dat zij van al hun artikelen inzichtelijk moeten hebben uit welke materialen de verpakkingen bestaan en wat het gewicht van deze materialen is. Deze data moeten zij via GS1 publiceren naar de markt. “Voor Sligro betekent dit dat wij verpakkingsinformatie nodig hebben om onze belastingaangifte te doen over verpakkingsafval. Daarnaast kunnen wij onze klant meer inzicht geven in de verpakkingen van bijvoorbeeld een fles water. De ene klant wil liever een glazen fles en de andere een plastic fles. Ook willen we graag dat leveranciers bewuster worden van de hoeveelheid verpakkingen in de hele keten.”

Duurzaam streven

“Sligro is een business-to-business partner. Wij leveren niet rechtstreeks aan consumenten. De impact op het terugdringen van verpakkingsmaterialen is dan ook moeilijk te bepalen. Als alle partners in food bewuster aan de slag gaan met de hoeveelheid verpakkingen en de impact daarvan op het milieu, kunnen we er samen voor zorgen dat de hoeveelheid afval afneemt. Voor onze eigen merken gaan we voor zo duurzaam mogelijk verpakkingsmateriaal. We zetten dan ook jaarlijks stappen om daar verder te verduurzamen. Voor de overige producten is de leverancier primair verantwoordelijk voor de vorm van de verpakking. Wij stimuleren duurzame toepassingen en voeren daar gesprekken over met onze ketenpartners.”

Vanaf mei 2020 is registreren in GS1 Data Source verplicht

Datamanagement is complex door snel veranderende assortimenten en toenemende informatie-eisen. GS1 Nederland biedt een centrale datapool voor het delen van artikelgegevens. Leveranciers krijgen via GS1 de mogelijkheid de data uit te wisselen met alle afnemers. Als zij niet op de hoogte zijn van de verpakkingsinformatie die zij verhandelen moeten ze deze opvragen bij hun leveranciers.

Per november 2019 is het mogelijk om verpakkingsmateriaaldata in de GS1 datapool te publiceren, per mei 2020 is het verplicht. Het is in GS1 Data Source waar de leverancier op een gestandaardiseerde manier productgegevens van haar artikelen vastlegt zodat afnemers daarover kunnen beschikken. Het hoofdzakelijke verpakkingselement, materiaalsoort en het gewicht van de materialen per artikel zijn de belangrijkste gegevens die geregistreerd moeten worden. Sligro staat met haar leveranciers aan de basis van een betere wereld. Ga zelf ook aan de slag, dat pakt voor iedereen beter uit.