6-11-2018

Bouwmaat staat met data omnichannel zijn mannetje

De wereld verandert snel en dat levert spannende tijden op voor de bouwsector. Online aanwezigheid is extreem belangrijk, evenals jezelf als bedrijf onderscheiden. Voor die uitdagingen stond en staat ook Bouwmaat. Met de adoptie van GS1 Data Source en een focus op data management verwacht de groothandel in bouwmaterialen ook omnichannel zijn mannetje te staan.

Bouwmaat staat met data omnichannel zijn mannetje - Bouwmaat Staat Omnichannel Zijn Mannetje

“Actief zijn op het gebied van data, de juiste systemen inzetten en slimmer werken in plaats van harder werken. Dat zijn de strategische stappen die we nu zetten”, vertelt Tim van ’t Veld, manager klant- en assortimentsinformatie. Samen met Rob Klifman, algemeen directeur van de groothandel, is hij degene die de focus op data heeft gelegd en houdt.

Omnichannel opereren

Bij het uitstippelen van de nieuwe Bouwmaat-strategie staat omnichannel willen opereren centraal. Klifman: “We willen onze klanten zowel digitaal als analoog bereiken. Daarvoor moeten we over meer data beschikken. GS1 is erg handig om de benodigde standaardisatie van data toe te passen.” Klifman ziet de online aanwezigheid en de keuze voor GS1 Data Source niet als een onderscheidend aspect van zijn bedrijf. “Hoe meer bedrijven in de branche meedoen, zowel leveranciers als concurrenten, des te makkelijker maakt iedereen elkaar het.”

‘GPC is precies zoals de klant denkt’

Het besef dat goede data belangrijk is, leeft al even bij Bouwmaat. Enkele jaren geleden besloot de groothandel de classificatie van producten met GS1 Global Product Classification (GPC) te gebruiken. Van ’t Veld: “Het datamodel is opgezet vanuit de behoefte van de eindklant. We hebben besloten om ons assortimentsindelingssysteem gelijk te laten lopen met dat van GPC. Hout bij hout, precies zoals de consument denkt."

'Het gaat niet alleen meer over de prijs, maar ook over data.'

PIM-data

Inmiddels is het IT-landschap zo ingericht dat met behulp van het PIM-systeem data is te ontsluiten. Daarmee zijn bovendien andere applicaties te voeden. “De PIM bevat de waarheid en is de enige plaats waar we artikeldata invoeren voor deze naar andere systemen gaat”, aldus Van ’t Veld. Bij Bouwmaat vormen het ERP, het PIM en GS1 Data Source nu een drie-eenheid. Klifman: “Het is het topmanagement die dit belangrijk maakt en gesprekken met leveranciers gaan inmiddels niet alleen meer over de prijs, maar ook over de data.”

Betere vindbaarheid artikelen

Hoe meer artikelen Bouwmaat, maar ook de leveranciers, in GS1 Data Source plaatsen, des te beter de vindbaarheid van artikelen wordt. Op dit moment levert nog slechts een beperkt aantal leveranciers data op de gewenste wijze aan bij Bouwmaat. Klifman: “De vulgraad van de GS1-datapool mag echt nog wel wat hoger. Het is nu aan ons om de groep afwachtende leveranciers te overtuigen. Dat doen we samen met GS1. Er zijn heus nog wel zaken te verbeteren aan de datapool, maar wachten op een voor iedereen perfecte oplossing is geen optie. We zeggen dan ook vaak: start alvast!” Klifman en Van ’t Veld zeggen blij te zijn dat de discussie over de datapool niet langer vooral in de technische hoek blijft hangen, maar ook een gespreksonderwerp is op topniveau.

Gezonde eigenwijsheid

Het mes snijdt bij de adoptie van GS1 Data Source aan twee kanten, stellen de twee. Ze geven toe dat het toewerken naar het vullen van de datapool nu veel werk is, maar vervolgens reduceert dit het invoerwerk én kan zowel Bouwmaat als zijn toeleveranciers profiteren van de goede content. “Dat levert namelijk ook meer verkopen op.” Uitdagingen zijn er eveneens geweest, zoals het op orde brengen van de interne en technische organisatie. “Data moet eenvoudig uit te wisselen zijn. Bijvoorbeeld ook van de datapool naar ons PIM als er wijzigingen in artikelinformatie zijn. Leveranciers overtuigen van het nut van GS1 Data Source was een tweede uitdaging. Klifman: “Laat ik zeggen dat ze een gezonde eigenwijsheid lieten en laten zien. Dat maakt het voor ons alleen maar duidelijker dat het invoeren en aanleveren van data voor leveranciers geen dubbel werk mag zijn. Het is dé reden waarom we voor GS1-standaarden hebben gekozen.”

Tip: ‘dit waait niet over’

Nu Bouwmaat op stoom is met de GS1 Data Source en er voldoende ervaring is opgedaan met de energie die hiervoor nodig is, hebben Klifman en Van ’t Veld één duidelijke tip voor bedrijven: “Vooral het topmanagement moet niet denken dat het gedoe met content wel overwaait. Het belang daarvan neemt alleen maar toe, zeker bij bedrijven die omnichannel opereren of dat willen gaan doen.” Ze adviseren ook om er zo spoedig mogelijk mee aan de slag te gaan. “Wees een voorloper en start stap voor stap. Gooi niet alles ineens om. Wil je het verschil maken voor je klant, in ons geval de vakman en de kleine ondernemer, dan moet je daar alles voor willen doen. Goede data is daarbij de basis.”