10-4-2017

Hanos: ‘GS1 standaarden 'no brainer' voor foodservice’

"GS1 standaarden zorgen ervoor dat we efficiënter en flexibeler kunnen opereren. Daarmee besparen we tijd en energie die we vervolgens gebruiken om onze klanten zo goed mogelijk te bedienen. Het mes snijdt dus aan twee kanten."

Hanos: ‘GS1 standaarden 'no brainer' voor foodservice’ - Hanos Foodservice

Enrico de Jong, manager Datamanagement & EDI, ziet het werken met GS1 Data Source en EDI dan ook als een 'no brainer'. Dat is ook niet verwonderlijk. De Jong werkte voorheen als projectmanager supply chain bij Jumbo Supermarkten, waar hij eigenhandig de voordelen van standaardisering ondervond.

Je bent nauw betrokken bij de implementatie van de GS1 standaarden. Hoe is de voortgang?

"We lopen op schema. We zijn de afgelopen twee jaar druk bezig geweest om SAP te implementeren. Momenteel gaan we over op GS1 Data Source en EDI, waarbij we ons eerst richten op het orderbericht. Vervolgens zullen we de standaardisatie van de orderbevestiging, facturering en pakbonnen voor onze rekening nemen."

Waarom de overgang naar een standaardisering van product- en transactiegerelateerde data met GS1?

"Simpel, het bespaart ons tijd doordat we kunnen vertrouwen op betrouwbare data. Het datakwaliteitprogramma, gericht op het duurzaam verbeteren van de informatie in de GS1-datapool, is dan ook een goede zaak. We hoeven op termijn dus geen extra checks meer op ons assortiment uit te voeren en minder handmatig werk te verrichten. Het zijn tijds- en kostenbesparingen die we kunnen gebruiken om onze klanten sneller te bedienen met een nieuw assortiment. Bijvoorbeeld het sourcen van bijzondere producten, waarmee wij ons kunnen onderscheiden. Kortom, het werkt ook door op de business van onze onderneming. Vergeet ook niet dat de Europese wet- en regelgeving vereist dat partijen in de keten hun etiketinformatie op orde hebben. Dat geldt ook voor ons."

Jullie klanten zien er dus ook de voordelen van in?

"Zeker, onze klanten verwachten flexibiliteit en snelle beschikbaarheid van nieuwe producten. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor het serviceniveau, zie het eerdere voorbeeld van items waar we naar op zoek gaan. Dat kunnen producten zijn die vanuit de andere kant van de wereld moeten komen of juist specialiteiten van lokale aanbieders. Ook willen klanten hun bestellingen krijgen waar en wanneer zij dat willen, bij voorkeur in geringere hoeveelheden. Ook zien we dat zowel de kleinere als de grotere afnemers behoefte hebben aan aanvullende informatie die zij vervolgens richting hun afnemers - consumenten - kunnen gebruiken. Welnu, hierin speelt standaardisering van data een doorslaggevende rol. Je wilt immers niet dat productinformatie verschilt van vestiging tot vestiging of dat een product foutieve etiketdata heeft."

Je zou verwachten dat foodservice, gezien de voordelen van standaardisering, en masse GS1 standaarden aan het implementeren is?

"Was het maar waar! De grotere partijen in foodservice, waaronder wij, Deli XL en Sligro, zijn er actief mee bezig. Maar er zijn nog ettelijke concurrenten die werken met eigen systemen of andere standaarden, vaak de kleinere groothandels. Hanos heeft een assortiment van meer dan 80.000 artikelen, verdeeld over 19 vestigingen. De invoering van GS1 standaarden in foodretail leert dat het proces tijd vergt en dat retailers - of in ons geval foodservice operators - onderling op een lijn moeten komen. Vervolgens zullen zij met hun leveranciers om tafel moeten gaan zodat ze de GS1 standaarden gaan implementeren. Momenteel werken de grote leveranciers, die meestal ook aan supermarktketens leveren, met GS1 Data Source en EDI. Onder de kleinere leveranciers is dit nog zelden het geval. Je moet bedenken dat we ruim 2000 toeleveranciers hebben, waarvan sommigen met alleen een beperkt assortiment. Dan kun je niet verlangen dat ze werken met EDI. Wel zullen we ons in de nabije toekomst dwingender opstellen richting onze leveranciers. GS1 wordt dan voor hen een randvoorwaarde om te kunnen leveren. Eigenlijk vreemd dat een zachte dwang nodig is. Immers, een standaardisatie van - meer verrijkte - data kan ook extra business opleveren. Consumenten willen immers meer informatie over ingrediƫnten, smaak, textuur, gebruik, menu- en/of gebruikstips. Deze informatie kun je zoals gezegd ook standaardiseren."

Wat kan de foodservice leren van de foodretail als het gaat om de implementatie van GS1 standaarden?

"Geduld (lacht). Nogmaals, het standaardisatieproces in de supermarktretail heeft 20 tot 30 jaar in beslag genomen om te komen waar ze nu zijn. Deze sector heeft wel het nodige voorwerk verricht dus foodservice heeft dat excuus eigenlijk niet. De snelweg ligt er al, we hoeven er alleen maar overheen te rijden."

Tips voor andere groothandels?

"Voor de partijen die zich nog moeten oriƫnteren: kijk op Youtube waarop verschillende GS1 filmpjes staan waar je snel een beeld krijgt van de implementatie van de standaarden en wat de voordelen zijn voor de voor- en de achterkant van het bedrijf. Elk bedrijf zal voor de invoering van EDI zijn eigen plan moeten maken. Wel helpt het als je begint met het orderbericht. Als je dit kloppend hebt, is de kans op fouten in de facturering, pakbon en orderbevestiging minimaal."

Tot slot, wat zijn jouw uitdagingen voor de korte termijn bij de implementatie van GS1 standaarden?
"Een belangrijke hobbel vormt het versassortiment met een variabel gewicht dat afkomstig is van buitenlandse leveranciers. Onze Nederlandse leveranciers gebruiken gestandaardiseerde gewichtscodes die we automatisch kunnen verwerken. De buitenlandse artikelen hebben deze gewichtscodes niet zodat we deze handmatig moeten verwerken. Wellicht is er een eenvoudige oplossing, maar daar moet ik nog achter komen."