8-2-2017

Euretco Fashion: ‘Concurreer aan de voorkant, regel processen aan de achterkant'

“Tientallen procenten extra omzet. Hoe ondernemers dat doen? Dat komt enerzijds aan de juiste collectie, maar ook aan het feit dat ze collecties op de voet volgen én deze snel beschikbaar hebben. Het resultaat is minder nee-verkopen en uiteindelijk meer rendement per vierkante meter”

Euretco Fashion: ‘Concurreer aan de voorkant, regel processen aan de achterkant' - Euretco Fashion Concurreer Aan De Voorkant Regel Processen Aan De Achterkant

Aan het woord is Mike Spoelder, directeur Euretco Fashion en co-voorzitter van de GS1 Business Council Mode. Hij vindt standaardisatie en samenwerking in de mode een must. We ontkomen er als sector niet aan om onze businessmodellen efficiënter te maken. 

“Daarin is de noodzaak voor standaardisatie van de informatie-uitwisseling groot. Iedereen praat dan over EDI en het belang van standaardisatie. In de praktijk is het echter wel lastig om iedereen op één lijn te krijgen. We moeten met z’n alleen nog wel de juiste vorm vinden En dat gaat ook lukken. De snelle veranderingen die op de modesector afkomen, wijzen de weg.”

Vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen

Het is zaak om beter in te spelen op de behoeften in de markt. Dat betekent: vraag en aanbod nog beter op elkaar afstemmen. Om dat te realiseren is het essentieel dat de beschikbaarheid van artikelen voor iedereen goed inzichtelijk is.”

“Met dat inzicht kan iedereen de productflow op de voet te volgen, is duidelijk wat klanten kopen en is het mogelijk om ‘nee-verkoop’ terug te dringen. Juist door ondernemers zo veel mogelijk te ontzorgen en alles op de achtergrond goed te regelen, kunnen zij zich volledig op de consument richten.”

Het perfectioneren van processen: tientallen procenten extra omzet

“Efficiency in de keten is in mijn ogen essentieel. Dat gaat vaak al redelijk, maar soms is er toch vertraging en dat beïnvloedt de resultaten. Aan de andere kant zijn er ook bedrijven die vol inzetten op EDI.”

“Just Brands en YaYa perfectioneren hun processen continu en investeren daarin. En met succes, hun ondernemers doen het significant beter. Dat gaat vaak om tientallen procenten extra omzet. Dat ligt enerzijds aan de juiste collectie, maar ook aan het feit dat ze collecties op de voet volgen en snel beschikbaar hebben. Het resultaat is minder nee-verkopen en uiteindelijk meer rendement per vierkante meter.”

Beschikbaarheid van producten cruciaal bij opkomst omnichannel

“We ontkomen niet aan efficiënter werken. Er is sprake van veel disruptie en we worden geconfronteerd met razendsnelle veranderingen. De afgelopen 10 jaar is er meer veranderd dan de 100 jaar daarvoor. En dat heeft hoe dan ook effect op hoe we binnen de sector functioneren.”

“We moeten als sector veel korter op de bal spelen om consumenten optimaal te bedienen. Dat zien we bijvoorbeeld bij de opkomst van omnichannel. Om die transitie te maken zijn EDI en productidentificatie met barcodes en of RFID invloedrijke randvoorwaarden die de grip op producten en de levering verstevigen. Dat betekent ook dat we de samenwerking in de gehele keten moeten intensiveren. Samen beter sturen vraagt om standaardisatie en openheid.”

Delen van informatie niet het einde van concurrentie

“In een omnichannel wereld is beschikbaarheid nog belangrijker. De klant zit aan de knoppen en bepaalt. Het is aan ons om die behoeften zo goed en snel mogelijk in te vullen. De winkel is één van die kanalen. Daarom gaat het wat mij betreft meer dan ooit om de totale cocktail. Aan de achterkant de efficiency creëren om aan de voorkant de juiste beleving en service te bieden. Maar zoals gezegd is inzicht in goede beschikbaarheid van producten dan onmisbaar.”

“Het koppelen van de voorraadinformatie is de enige duurzame oplossing om uitdagingen het hoofd te bieden. Dit vraagt vertrouwen en de bereidheid tot het delen van informatie. Voor mij betekent dat zeker niet het einde van de concurrentie. Het is prima om aan de voorkant met elkaar te concurreren. Maar zorg dan wel dat alle processen aan de achterkant zo goed mogelijk geregeld zijn. Dat betekent onherroepelijk meer samenwerken en dingen slim combineren. Bijvoorbeeld commercieel materiaal, zoals foto’s, delen. Je bepaalt als ondernemer vervolgens zelf de uitstraling naar de consument.”

Ontwikkelingen in een omnichannel wereld handmatig bijhouden onmogelijk

“Volgens mij naderen we een kantelpunt waarbij standaardisatie en in het verlengde daarvan efficiëntere processen normaal zijn. In een omnichannel wereld is het onmogelijk om de ontwikkelingen handmatig nog bij te houden. Hoe wil je in een wereld van big data, op je gevoel nog rekening houden met weersinvloeden?

Gestandaardiseerde informatie-uitwisseling vergroot de voorspelbaarheid en vergemakkelijkt het afstemmen van collecties op weersveranderingen. Het is duidelijk dat we het samen moeten oplossen. Om succesvol te blijven, moeten we de brug slaan. De fundamenten liggen er al!