Webinar - GS1 Data Care - Socialafbeelding

Webinar - GS1 Data Care

GS1 Data Care: programma voor optimalisatie productdata medische hulpmiddelen

Zorginstellingen hebben volledige en juiste informatie over een product nodig. Denk hierbij aan de samenstelling van een product om zeker te weten dat het product bij de patiënt gebruikt mag worden. Bevat het latex? Is het MRI veilig? Zijn de certificaten voor het hulpmiddel in orde? Valt het hulpmiddel onder de registratieverplichting van het LIR?

  • Online via Teams
  • 1 may 2024 t/m 30 jun 2024
  • 12:00
  • Zorginstellingen: personen die werken met productdata medische hulpmiddelen

Het nieuwe data-optimalisatie programma biedt ziekenhuizen de mogelijkheid om op een efficiënte wijze tegen lagere kosten en inzet van minder fte’s invulling te geven aan de registratieverplichtingen van medische hulpmiddelen. Leveranciers van medische hulpmiddelen en ziekenhuizen worden via het programma betrokken om de datakwaliteit te optimaliseren. Ten gevolge van een centrale coördinatie en continue monitoring van de data door GS1 zal de kwaliteit van de data worden verbeterd. Scope 1: data medische hulpmiddelen klasse III. Deze aanpak kan echter alleen volledig renderen als alle ziekenhuizen aansluiten op programma GS1 Data Care en meewerken.

Wat betekent dit voor jou?

GS1, NVZ en NFU geven graag meer informatie over het data-optimalisatie programma zodat je een duidelijk beeld krijgt van deelname aan dit programma en wat het voor jou betekent.

Voor zorginstellingen: 

De eerste webinars voor zorginstellingen hebben in januari en februari plaatsgevonden. Webinar deel 2, waarin we je de techniek en de praktijk laten zien worden in mei en juni gegeven. Data nog niet bekend.

Voor leveranciers:

In mei en juni komen er webinars voor leveranciers over GS1 Data Care. Data nog niet bekend.