9-5-2023

Wijzigingen datamodel gevaarlijke stoffen

In het bestand hieronder vind je:

  • De set attributen voor gevaarlijke stoffen met de huidige en de voorgestelde situatie.
  • Een beslisboom die je kunt doorlopen om antwoord te geven op de vraag welke informatie vastgelegd moet worden van een product.
  • Een lijst met GPC bricks waarvoor gevaarlijke stoffen relevant kunnen zijn (niet alle producten in die GPC bricks zullen een gevaarlijke stof bevatten).