Voor partners

In het partnerprogramma maken we onderscheid in consultants en leveranciers van hard- en software.

Consultant

Organisaties binnen de zorgketen streven naar hoge kwaliteit. Hoge kwaliteit van medische hulpmiddelen en zorg voor patiënten. Complexe klinische-/bedrijfsprocessen, IT en tijdsbeperkingen vormen hierbij een uitdaging. 

Wij zoeken consultants die leveranciers en zorginstellingen kunnen helpen bij het implementeren van GS1 standaarden. Met externe expertise op gebieden waar zijzelf onvoldoende kennis of capaciteit hebben.

GS1 standaarden helpen leveranciers (fabrikanten, importeurs, distributeurs) met het juist coderen van producten en het delen van productgegevens. GS1 standaarden helpen zorginstellingen (ziekenhuizen en klinieken) met het verbeteren van patiëntveiligheid, meer tijd voor patiënten, efficiency en kostenbesparingen. Met identificatie en registratie van medische hulpmiddelen voldoen zij aan wetgevingen.

 

Leverancier hard- en software

Als leverancier van hard- en software ben je gericht op het leveren van een product en/of oplossing. GS1 maakt het volgende onderscheid:

  • Ondersteuning bij de implementatie van GS1 Data Source Healthcare
  • Hardware voor het scannen van GS1 barcodes en het maken van barcodes.

GS1 wil jouw oplossing graag certificeren. Indien de geboden oplossing voldoet aan de eisen van GS1, dan wordt deze oplossing gecertificeerd en maken we dit kenbaar aan klanten. Wil jij jouw oplossing certificeren? Mail ons: healthcare@gs1.nl