Organisatieadviseur / Managementconsultant voor zorginstelling

Advisering over opties en mogelijkheden van GS1 standaarden voor bedrijfsprocessen of klinische processen

Bevat de volgende aspecten:

  • Realiseren van bewustwording welke opties en mogelijkheden die GS1 standaarden kunnen bieden voor de organisatie
  • Inbrengen van ‘best practice’ kennis en ervaring van implementaties bij vergelijkbare organisaties
  • Inbrengen van ‘best practice’ kennis en ervaring van relevante innovaties uit andere branches
  • Adviseren met welke GS1 standaarden en organisatieonderdelen het beste gestart kan worden

Analyseren van huidige/gewenste situatie en opzetten Business Case

Bevat de volgende aspecten:

  • Realiseren van inzicht in de huidige situatie, knelpunten en verbeteringsmogelijkheden van proces, organisatie en IT
  • Vaststellen van de gewenste situatie van proces, organisatie en IT-en kloof (GAP) met de huidige situatie
  • Betrekken van de eigen organisatie en betrekken van leveranciers/IT-Partners bij beschrijven van gewenste situatie en GAP met huidige situatie
  • Opstellen van een Business Case, op basis waarvan directie of bestuur een go/no-go beslissing kan nemen