Kwaliteitsmanagement en Regulatory affairs voor leverancier

Adviseren over de impact van relevante wet- en regelgeving voor het kwaliteitsmanagementsysteem 

Bevat de volgende aspecten:

 • Kennis van de volgende wet- en regelgeving:
  • Afspraken eenduidige codering (ADC)
  • Medical Devices Regulation (MDR)¬†
  • In Vitro Diagnostic Regulation ¬†(IVDR)
  • Wet op de medische hulpmiddelen (Wmh)
  • Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
  • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
  • ISO 9001: 2015 en ISO 13485:2016
 • Inhoudelijk interpreteren van de wet- en regelgeving, onderlinge relaties en relevantie ervan vertalen naar het kwaliteitsmanagementsysteem
 • Vaststellen van rollen en verantwoordelijkheden in kader van de eisen in de relevante wet- en regelgeving, waaronder registratie- en meldingsverplichtingen
 • Inventariseren van (productie)processen waarop kwaliteitsmanagement van toepassingen is