Kennisinbreng, participatie en deelname aan intervisie

Wanneer je bent gespecialiseerd in één of meerdere expertisegebieden, is het belangrijk om deze kennis verder te ontwikkelen. Daarom is het relevant om opdrachten en projecten te evalueren en om praktijkervaring met andere consultants te bespreken.

Beoordeling

Eénmaal in de twee jaar vindt een hertoetsing van de partners plaats op basis van evaluatie van klantopdrachten/-projecten en deelname aan kennis- en intervisie bijeenkomsten.

Kennisbijeenkomst

GS1 organiseert kennisbijeenkomsten voor partners om inhoudelijke kennis te kunnen delen. Kennis van producten, technologiën, processen en contextkennis. Het doel is om van elkaar te leren en daarom vragen we om een deelname van minimaal één keer per jaar.

Intervisie

GS1 organiseert intervisiebijeenkomsten in groepjes van 5-8 consultants. Intervisie heeft tot doel inzicht te krijgen in de eigen professionaliteit en het verrijken van uw kennis door in een kleine groep van consultants te reflecteren op een praktijkvraagstuk. Dit alles gebeurt met de hulp van een intervisiemethode en een facilitator. Deelname minimaal één keer per jaar.

Evaluatie van klantopdrachten/-projecten

Het evalueren van een afgeronde opdracht of project, biedt u de mogelijkheid om bepaalde punten in uw werkwijze te verbeteren. Eénmaal in de twee jaar vindt een hertoetsing van de partners plaats op basis van deze klantenevaluaties.