IT adviseur voor leverancier

Uitvoeren Software GAP-analyse tussen bestaande (Ist) situatie en gewenste (Soll) situatie van IT-softwaresystemen

Bevat de volgende aspecten:

 • Aspecten m.b.t. gegevensvelden lengten en structuren 
 • Aspecten m.b.t. technische interoperabiliteit tussen IT-systemen
  • Onderling kunnen samenwerken en communiceren (o.a. data) tussen (deel)systemen


Advisering over oplossingsrichting o.b.v. geconstateerde discrepantie tussen bestaande (Ist) situatie en gewenste (Soll)situatie van software-systemen

Bevat een uitwerking van de volgende oplossingsscenario’s:

 • Optimalisatie: oplossen binnen de huidige IT-omgeving
 • Pakketoplossing: generiek pakket, inrichting via parametrisering, keuze uit proces of pakket (maatwerk) aanpassen
 • Maatwerkoplossing


Uitvoeren Hardware GAP-analyse tussen bestaande (Ist) situatie en gewenste (Soll) situatie van IT-hardware systemen

Bevat de volgende aspecten:

 • Te vervangen of aan te schaffen barcodescanners
 • Te vervangen of aan te schaffen etikettenprinters

Advisering over het ontwikkelen van technische IT-oplossingen

Bevat de volgende aspecten:

 • Opstellen technische specificaties op basis van functionele specificaties 
 • Opstellen ‘Request For Changes’ voor bestaande IT-systemen
 • Uitvoeren van een valideren van technische aspecten m.b.t. gebruik van GS1 standaarden
 • Inventariseren van eventuele interoperabiliteit tussen IT-systemen en definiëren van maatregelen
 • Opstellen ‘IT-Requirement’ (SMART) indien nieuwe IT-Systemen
 • Doorvoeren upgrade van huidige IT-systemen

Advisering bij selectie of aanschaf van nieuwe IT-systemen

Bevat de volgende aspecten:

 • Beoordelen of aangeboden oplossingen in overeenstemming zijn met GS1 standaarden
 • Selecteren van passende en haalbare IT-systemen
  • Oplossingen die kunnen worden aangeschaft zijn onder meer Enterprise Resource Planning (ERP), Product Information Management (PIM) systeem, Warehouse Management Systems (WMS)
  • Barcodescanners of etikettenprinters