Aanmeldformulier consultant

Meld je aan als consultant en je ontvangt van ons bericht over de vervolgstappen.

Beleidsprocessen en operationele processen in de non-profit en profitsector lopen vaak uiteen. Je bent daarom op de hoogte van specifieke beleidsprocessen en/of primaire processen.Er zijn verschillen in de gebruik zijnde IT systemen en standaarden per zorgsegment. J bent op de hoogte van de meest voorkomende IT systemen en standaarden die gebruikt worden.Bij het implementeren van oplossingen en/of veranderingen wordt vaak gekozen voor een projectmatige werkwijze. Je hebt kennis en ervaring met het projectmatig werken en die hierbij voorkomende rollen en verantwoordelijkheden.Voor een succesvol project is het effectief doorvoeren van veranderingen in werkwijze en/of samenwerking doorgaans essentieel. Kennis en ervaring met verandermanagement en het beschikken over de nodige organisatiesensitiviteit is een pré.Het gebruik van GS1 standaarden is vaak gerelateerd aan nationale en internationale wet- en regelgeving. Je heeft algemene kennis van relevante wet- en regelgeving die is gerelateerd aan het gebruik van GS1 standaarden of bent bereid om zich hierin te verdiepen.