Tips voor het afsluiten van een overeenkomst

Tips voor het afsluiten van een overeenkomst

Controle artikelgegevens

 • Welk serviceniveau verwacht je?
 • Wat is de doorlooptijd van een controle?
 • Hoe verloopt de communicatie over de controles en wie is de contactpersoon?
 • Hoe werkt het verzenden van producten?
 • Krijg je een verzendlabel en bepaal je zelf welke producten je opstuurt?
 • Welke afspraken maak je over de ontvangstbevestiging van producten?
 • Hoe ontvang je een terugkoppeling van de resultaten?

Vastleggen artikelgegevens 

 • Welk serviceniveau verwacht je?
 • Hoe verloopt de communicatie over de producten die moeten worden vastgelegd?
 • Hoe werkt het verzenden van producten? Krijgt je een verzendlabel of bepaal je zelf welke producten je opstuurt?
 • Welke afspraken maak je over de ontvangstbevestiging van producten?
 • Wie upload de data in de GS1 Data Source?
 • Wie kan de data in GS1 Data Source aanpassen?¬†