Prijsbericht

Voor het delen van prijsinformatie

Prijsinformatie, zoals inkoopprijzen, wordt niet via de GS1 datapool gedeeld. Retailers in de sector willen deze prijsinformatie wel op een gestandaardiseerde manier ontvangen. Dat kan met een Excel smartsheet - het prijsbericht - die ze naast de GS1 datapool gebruiken. Je kunt deze via e-mail aan je klant sturen.

Er zijn twee versies:

  1. Prijsbericht 1: compacte versie - Deze optie bevat naast de inkoopprijzen- en condities alleen de noodzakelijke productdata die via de Excel smartsheet moet worden gedeeld.
  2. Prijsbericht 2: uitgebreide versie - Deze optie bevat naast de inkoopprijzen- en condities, uitgebreide productdata die via de Excel smartsheet moet worden gedeeld.

Stem met je klanten (retailers) af welke versie van het prijsbericht zij willen ontvangen.

Let op: De Excel smartsheet is met een Excel invoegtoepassing (*.xlam) gemaakt. Deze moet je installeren in Excel. Dit werkt in ieder geval op Windows PC’s in alle versies van Excel, ook bij de desktopversies van Microsoft 365. Office voor Mac werkt vooralsnog niet, want Microsoft 365 voor Mac ondersteunt een aantal zaken niet die op Windows wel werken. Gebruik van het GS1 prijsbericht is op eigen risico. Hoewel GS1 zich inzet voor up-to-date materialen en beveiligingsmaatregelen, aanvaardt zij geen verantwoordelijkheid voor schade door virussen, trojan horses, wormen, logic bombs, of andere schadelijke code.

Tip! Lees eerst de handleiding over hoe je met het prijsbericht aan de slag kunt.

Wijzigingen per 18 mei 2024

18 mei zullen de onderstaande wijzigingen live gaan in het GS1 prijsbericht 2 (uitgebreide versie):

  • Mutatiecode: toevoeging code 4 ongewijzigd. Deze optie kan gebruikt worden om artikelen door te geven waar niets aan wijzigt
  • Ondersteuning voor inlezen en opslaan in UTF-8 tekenset. Deze ondersteuning wordt toegevoegd       
  • Toegestane speciale tekens. Bij de korte productnaam worden extra tekens geaccepteerd. Dat zijn * < >
  • Controle op BTW tarieven. BTW tarieven dienen van de vorm 6, 9 en 21 te zijn en niet 0,06, 0,09 of 0,21. Er volgt een afkeuring bij foutieve waarden
  • Extra controle display-(mix)pallets-sets. Een controle is toegevoegd dat een GTIN die bij GTIN stameenheid of display wordt ingevuld altijd in hetzelfde bestand voor moet komen bij GTIN consumenteneenheid. Dit voorkomt incomplete displays, pallets en/of sets.