GS1 Data Source - release 20 november

Op 20 november is de volgende release van GS1 Data Source in de levensmiddelen- en drogisterijsector. Eén van de belangrijkste wijzigingen is dat het GS1 Global Data Model dan ook in werking treedt.

Voor webinterface gebruikers zet GS1 de data - waar mogelijk - over naar de nieuwe situatie. GS1 zal de data echter niet actief opnieuw publiceren. Zij moeten dat zelf doen nadat ze de data hebben gecontroleerd. Om het leveranciers makkelijk te maken sturen wij indien van toepassing hen vlak na de release een overzicht van de artikelen die wij hebben aangepast.

Het Global Data Model

De implementatie van het Global Data Model betekent dat het huidige Benelux datamodel aangepast wordt aan internationale data-uitwisseling. Het heeft impact op retailers, leveranciers en op systemen van implementatiepartners: er komen nieuwe velden bij, er vervallen velden en sommige velden worden anders gevuld. Meer informatie vindt u op onze site.

Belangrijkste wijzigingen

De manier waarop artikelen moeten worden beëindigd verandert: Voor het tijdelijk én definitief beëindigen gebruikt u vanaf 20 november hetzelfde veld ‘Einddatum/tijd beschikbaarheid’.

Het (bestaande) veld ‘Is seizoensartikel’ blijft in gebruik voor seizoensartikelen: dus om artikelen tijdelijk te beëindigen. Als u in dit veld ‘Niet waar’ invult of het veld leeg laat, dan wordt de publicatie automatisch teruggetrokken wanneer de ingevoerde einddatum is verstreken. Dit geldt ook voor artikelen waarbij de einddatum beschikbaarheid in het verleden al is ingevoerd. Als dit veld vult met waarde ‘Waar’ dan trekken wij de publicaties niet terug op de aangegeven datum. Datakwaliteitcontroles vervallen dan wel automatisch.

Nieuwe velden, codes of gewijzigde instructies:

  • Aanpassingen door de implementatie van het Global Data Model.
  • Nieuwe velden en aanpassing van velden om het uitwisselen van informatie over precursoren (grondstoffen) voor explosieven mogelijk te maken.
  • Nieuwe e-commercevelden voor bier en wijn.
  • Omzetten van NIET GDSN-velden (propertyvelden) voor gevaarlijke stoffen naar GDSN-velden.
  • Diverse GPC wijzigingen.
Wijzigingen datakwaliteitprogramma:
  • Alle diervoedingartikelen worden opgeroepen voor controle door een DMS

Wijzigingen die u doet n.a.v. deze release leiden niet tot een oproep voor een controle door een DMS voor het datakwaliteitprogramma. Maar als het artikel om een andere reden opgeroepen wordt, dan wordt wel direct gecontroleerd of ook de voor het artikel benodigde wijzigingen correct zijn doorgevoerd.

Validaties:
Nieuwe en gewijzigde validaties (zie validatie-overzicht op de website voor alle details).

​Meer informatie?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met onze customer support via info@gs1.nl of 020 511 38 88.