6-4-2022

Tuinbranche staat voor inhaalslag in omnichannel

Retailers en leveranciers in de tuinbranche hebben twee jaar lang mooie omzetten gedraaid. Dat betekent niet dat ze achterover kunnen leunen, stelt Marc Luning van Tuinbranche Nederland. “Tijdens de pandemie hebben we een grote verschuiving gezien naar het online kanaal. Omnichannel wordt de standaard, ook in de tuinbranche. Dat vraagt om een betere samenwerking tussen leveranciers en retailers op het gebied van productdata.”

Tuinbranche staat voor inhaalslag in omnichannel - Tuinbranche Staat Voor Inhaalslag In Omnichannel

Tuinbranche Nederland behartigt de belangen van zowel retailers als leveranciers. Die unieke combinatie leidt tot korte lijnen in de hele keten, maar soms ook tot wrijving tussen de ketenpartners, geeft commercieel manager Marc Luning toe. “Maar uiteindelijk hebben retailers en leveranciers aan het eind van de rit een gemeenschappelijk belang: een goede markt creëren voor iedereen. Daarvoor hebben we elkaar nodig. Retailers kunnen niet zonder leveranciers en leveranciers niet zonder retailers. Daar zijn alle leden van doordrongen.”

Verschuiving naar online

Maar liefst 98 procent van alle Nederlandse tuincentra is aangesloten bij Tuinbranche Nederland, evenals 120 leveranciers. Die hebben een paar mooie jaren achter de rug. “Sinds de start van de pandemie hebben consumenten veel geld geïnvesteerd in huis en tuin. De essentiële winkels die open mochten blijven, hebben daardoor een goede omzet heeft gedraaid. Tegelijkertijd hebben we een grote verschuiving gezien naar het online kanaal. Dat zien we aan de flinke stijging in de online verkoop, maar ook aan het feit dat steeds meer consumenten zich eerst online oriënteren voordat ze naar het tuincentrum gaan.”

Juiste online content

Luning ziet dat omnichannel de standaard wordt in de tuinbranche. Integratie van de offline en online verkoopkanalen wordt steeds belangrijker. “Dat is een ontwikkeling waar we middenin zitten. Veel tuincentra moeten daaraan wennen, want die zijn gewend om een fysieke belevingswereld te creëren waarin ze hun klanten ontvangen. Daar bieden ze inspiratie en advies. Natuurlijk hebben we al tuincentra met goede webshops met goede content, maar we hebben ook tuincentra die nog niet verder zijn dan een website met openingstijden. Die moeten opschalen.”

Voor de transitie naar omnichannel is het ook noodzakelijk dat de samenwerking tussen leveranciers en retailers verandert. “Waar het om draait, is de juiste online content bieden. Leveranciers en retailers zijn beide verantwoordelijk voor de productinformatie op websites van retailers. Consumenten verwachten dat die productinformatie consistent is. Dat vraagt om een goede samenwerking tussen leveranciers en retailers.”

Uniforme, betrouwbare databron

De datapool van GS1 speelt daarin een belangrijke rol. Tuinbranche Nederland is één van de partijen die twee jaar geleden de intentieverklaring daarover heeft ondertekend. “Als we als keten één taal willen spreken, hebben wij een uniforme, betrouwbare bron van productdata in onze keten nodig. Dat gaat dan om unique buying reasons van producten, maar ook om productuitleg, productafbeeldingen en productvideo’s. Productdata van goede kwaliteit is essentieel in omnichannel. En ook steeds belangrijker voor goede, gestroomlijnde operationele processen. Als alleen al de EAN-code niet goed is, ontstaan problemen aan de kassa’s van tuincentra.”

Tuinbranche Nederland zet de leden tot actie om aan te haken op de datapool. De brancheorganisatie informeert en ondersteunt de leden waar dat mogelijk en nodig is. “In samenwerking met onder meer Shopping Tomorrow en GS1 hebben we vorig jaar een expertgroep opgericht. Samen hebben we een blue paper geschreven: hoe kun je als bedrijf profiteren van de GS1 datapool? Hoe moet je het proces aan de achterkant inrichten? Wij doen ons best om het gebruik van de datapool te stimuleren en de urgentie daarvan te benadrukken.”

Innoveren en digitaliseren

Luning ziet dat veel leden de handschoen al hebben opgepakt. Die zijn aan het innoveren en digitaliseren en maken een inhaalslag. Maar er zijn ook leden die nog moeten starten. “Grote franchisebedrijven zoals Intratuin hebben de mensen en de kennis daarvoor. Dan kan het snel gaan. Maar we hebben ook zo’n 120 zelfstandige ondernemers in onze markt. Een deel hiervan heeft hier nog weinig gevoel bij. Die hebben een prachtig tuincentrum met een omzet die de afgelopen twee jaar exponentieel is gegroeid. Moeten die dan nu vier mensen aannemen om een webshop op te zetten? En moeten die nu 40.000 euro investeren als ze 40 jaar een tuincentrum runnen en nog 6 jaar hebben te gaan tot hun pensioen?”

Elke ondernemer zal zichzelf deze vraag moeten stellen: past deze ontwikkeling bij mijn business? Luning stelt dat op deze vraag maar één antwoord mogelijk is. “De toekomst van retail is niet offline of online, maar omnichannel. Retailers zullen zowel offline als online hun zaken voor elkaar moeten hebben. Doen ze dat niet, dan komt er concurrentie van opzij. We zien nu al online outlets ontstaan die restvoorraden bij leveranciers opkopen en direct aan consumenten verkopen.”

Meer data over duurzaamheid

De adoptie van de GS1 datapool heeft de afgelopen twee jaar wat vertraging opgelopen. Maar een aantal retailers vraagt al data op uit de datapool en verplicht leveranciers om hun productdata daarin te zetten. Het is nu zaak om alle retailers op dat niveau te krijgen. “Tijdens de pandemie was de urgentie onder retailers even wat minder groot. Daardoor zijn we het momentum richting leveranciers een beetje kwijtgeraakt. Die moeten we weer aangehaakt zien te krijgen, zodat we binnen afzienbare tijd als branche op de knop kunnen drukken en vaststellen: dit is dé databron.”

Daarnaast pleit Luning voor verdere uitbreiding van de datapool, bijvoorbeeld met datavelden over duurzaamheid. “Als je over de unique buying reasons praat, praat je steeds vaker ook over duurzaamheid. Met name voor de nieuwe generatie consumenten is duurzaamheid een belangrijk criterium. Dus moeten we informatie bieden over herkomst, materiaalgebruik, CO2-footprint en recycling. Dat is een belangrijk thema waar leveranciers en retailers – als ze dat goed doen – veel voordeel uit kunnen halen. Maar dat is pas de volgende stap. Eerst moeten we werken aan de verdere adoptie van de datapool.”

'Zoek de samenwerking op'

Luning geeft alle leden van Tuinbranche Nederland een belangrijk advies: ga met de datapool aan de slag. Liever nog gisteren dan vandaag. “Alle signalen wijzen erop dat omnichannel de standaard wordt. En goede online productdata genereert meerverkoop. Maak daarom een plan en profiteer van de informatie die binnen de branche beschikbaar is. En zoek de samenwerking op met ketenpartners, met brancheorganisaties en met GS1. Als je online aan de slag wilt en een mooie webshop met goede content wil creëren, moet je bij het begin beginnen. En dat is de GS1 datapool.”