17-12-2019

Duidelijk verband tussen omzetgroei en productinformatie bij MKB

Uit onderzoek van GS1 US blijkt dat 59% van de snelgroeiende MKB bedrijven directe correlatie ziet tussen omzetgroei (25%) en volledige productinformatie. De studie is uitgevoerd om kritische factoren voor de groei van kleine bedrijven in de detailhandel te onderzoeken.

Duidelijk verband tussen omzetgroei en productinformatie bij MKB - MKB Bedrijven Zien Duidelijk Verband Tussen Omzetgroei En Volledige Productinformatie

59 procent van de snelgroeiende bedrijven zag 25% omzetgroei

De studie "Charting the Growth Journey: From Product to Profitable Business” brengt in kaart hoe het groeipad van een winstgevende onderneming met producten eruit ziet. GS1 US en Longitude voerden het onderzoek uit in het voorjaar van 2019 en ondervroegen 513 ondernemers van kleine Amerikaanse merken die kleding, voedsel en drank, kunst en ambacht, gezondheid en schoonheid, elektronica en de sectoren huis en tuin vertegenwoordigen.

Complete productinformatie zorgt voor meer verkopen

De onderzoekers van GS1 US en Longitude, een bedrijf uit de Financial Times, ontdekten dat 59% van de snelgroeiende kleine ondernemers een direct verband zien tussen het bieden van complete productinformatie (zoals afbeeldingen, productoorsprong etc.) in hun online omgeving met het aantal verkochte producten. Ze behaalden het afgelopen jaar een omzetgroei van meer dan 25%.

Bovendien gaf 57% van deze ondernemers aan dat als zij GS1 barcodes op hun producten gebruiken, dit ervoor zorgt dat hun klanten hun producten gemakkelijker online kunnen vinden.

Identificeren van producten en verstrekken van productinformatie

"Er is een aanzienlijk verschil tussen het lanceren van een product en het laten groeien van een bedrijf," zegt Siobhan O'Bara, senior vice president GS1 US. " Begrijpen wat de vereisten zijn van retailers, zoals het identificeren van producten met barcodes en het verstrekken van volledige productinformatie is van belang. De ondernemers die het grotere plaatje zien, zijn beter in staat meer producten te verkopen, te groeien en het vertrouwen van de consument te winnen."

GS1 heeft wereldwijd miljoenen GTIN’s uitgegeven, waarbij jouw barcode hét paspoort voor jouw product is. Afnemers van al die producten willen dat ook weten. Daarom komt GS1 met een wereldwijde register ‘Verified by GS1’. Hierin worden de basisgegevens van producten geregistreerd en zijn dan op te vragen door derden. Zo is altijd voor iedereen duidelijk welk product bij welke code hoort.

Meerdere verkoopkanalen benutten

De studie toont ook aan dat kleine merken die meerdere verkoopkanalen benutten en samenwerken met externe partners meer kans hebben op een significante groei. Terwijl de helft van de ondervraagden (51%) een product lanceerde vanuit hun passie, ambitie of vaardigheden, richten velen zich teveel op productontwikkeling boven andere aspecten van het runnen van een bedrijf.

Zo geven respondenten de voorkeur aan diversiteit in hun productaanbod (45%), vierenveertig procent wil het best verkopende product in hun categorie (44%) in plaats van uitbreiding via nieuwe verkoopkanalen. Vierenveertig procent geeft aan inzicht te hebben in de juiste verkoopkanalen voor hun bedrijf, maar bijna de helft (47%) heeft nog geen langetermijnstrategie voor verkoopkanalen ontwikkeld.

Snelgroeiende ondernemingen weten echter hoe belangrijk een mix in verkoopkanalen is en gebruiken gemiddeld 3,1 kanalen om hun producten te verkopen. De ‘achterblijvers’, dit waren de bedrijven die in de afgelopen 12 maanden met een omzetdaling te maken kreeg, maakt van slechts 1,3 verkoopkanalen gebruik. Zij die dus via een online retailer verkopen, maakten allen het afgelopen jaar een groei door, wat de waarde van e-commerce om producten zichtbaar te laten zijn in meerdere kanalen bevestigt. Toch geeft de meerderheid van de onderzochte bedrijven (60%) de voorkeur aan hun eigen websites als hun primaire verkoopkanaal. Dat suggereert dat ze nauwere marketingrelaties met hun klanten zouden willen blijven onderhouden.

De overall conclusie uit het onderzoek: het bereiken van duurzame lange termijngroei is afhankelijk van een gevarieerde kanaalmix, waarbij de ondernemer zal moeten voldoen aan de eisen van elk kanaal zoals accurate productinformatie.