4-4-2019

AGF-groothandel Smeding: Druk op dataleveranciers moet hoger

Het programma datakwaliteit is van start gegaan voor de AGF-sector. Opnieuw een grote stap in betere en betrouwbare uitwisseling van artikelgegevens, met nieuwe uitdagingen voor alle betrokken partijen. Jeroen Krijt en Vincent van de Kamp van AGF-groothandel Smeding vertellen over de moeilijkheden en waarom het zo belangrijk is dat voor AGF.

AGF-groothandel Smeding: Druk op dataleveranciers moet hoger - AGF Groothandel Smeding Druk Op Dataleveranciers Moet Hoger

“Smeding is een groothandel in aardappelen, groenten en fruit. Enkele grote Nederlandse retailers en foodservicebedrijven zijn klant, maar ook internationaal groeit onze klantenkring. We groeien als kool, ook de komende jaren. Het gebruik van correcte en volledige artikeldata wordt daarmee ook steeds urgenter”, stelt Jeroen Krijt, manager Support Customer Management en Inkoop bij Smeding. “We moeten tegelijkertijd onze data versneld op orde zien te krijgen. Hiermee vragen we nogal wat van onze leveranciers die naast producten, ook deze data aan ons leveren.”

Complexiteit in varianten

De AGF-sector handelt in verpakte en onverpakte producten, producten die los en per gewicht worden verhandeld. “Maar de complexiteit van AGF zit hem met name in de hoeveelheid aan varianten die je hebt van een product. In witte druiven hebben wij bijvoorbeeld tachtig verschillende varianten, van verschillende leveranciers en verschillende landen van oorsprong. Dat maakt het behoorlijk complex.”

Uitgebreidere informatie voor bewerkte producten

Masterdata Coördinator Vincent van de Kamp: “Tegelijk neemt de hoeveelheid bewerkte producten snel toe. In de horeca is minder personeel voor handen, dus wordt daar veel meer gewerkt met voorgesneden producten en halffabricaten. Voor bewerkte producten is veel uitgebreidere informatie nodig, terwijl het gros van de fabrikanten die informatie helemaal niet vastlegt of totaal verkeerd.”

De benodigde informatie gaat zowel over handelsinformatie van pallets en omdozen, als om de data van consumenteneenheden. Krijt: “Deze informatie is ook belangrijk voor online: voor ons volledige foodservice-assortiment geldt dat nieuwe producten ook direct online staan. Die zijn bijvoorbeeld voor klanten van Sligro direct online te bestellen, dus alle artikelgegevens moeten direct kloppen.” Van de Kamp: “De professionele horeca gaat steeds minder een Sligro-winkel binnen, dat kost te veel tijd. Zij bestellen meer en meer hun producten online.”

Afhankelijk van productdata die leveranciers aanbieden

Een groothandel is afhankelijk van de productdata die leveranciers aanbieden. Voor de AGF-sector zit daar momenteel de crux. Krijt: “Onze leveranciers zijn nog niet zover als ze volgens ons al hadden moeten zijn. Natuurlijk zijn er gunstige uitzonderingen, maar gemiddeld is de kwaliteit van de data nog onvoldoende. Omdat wij van deze data afhankelijk zijn voor het aanleveren aan onze eigen afnemers scoren wij ook te vaak een onvoldoende. We zullen dus de druk moeten gaan verhogen om onze leveranciers zo ver te krijgen dat ze wel correcte data leveren.”

Controle productdata taak van leverancier

Smeding heeft een assortiment met 1800 verschillende producten. Voor het overgrote deel daarvan zijn de data nog incompleet. Krijt: “Wij controleren, voor zover mogelijk, de data van onze toeleveranciers en laten deze waar nodig door hen corrigeren. Het is onmogelijk om alle productinformatie te controleren. Dit is ook geen taak voor ons, maar voor de leverancier, die de eigenaar van de artikeldata is.”

Van de Kamp: “Ook al gaat het niet om allergeneninformatie, ook een verkeerde merknaam op een verpakking is een slordigheid. Er zijn velden die meer cruciaal zijn dan andere, maar in principe moet het allemaal kloppen. Ook dat hoort bij de kwaliteit die je levert.”

Gas geven op bewegen van leveranciers

De uitdaging voor Smeding is alle leveranciers zover krijgen dat ze het databeheer voor al hun producten gaan oppakken. Krijt: “Daar kunnen we niet nog eens heel veel tijd voor gaan nemen. Onze afnemers verwachten nu al 100 procent datakwaliteit, dus we lopen al achter. We gaan daar de komende tijd fors gas op geven.”

Van de Kamp: “Over een jaar, eind maart 2020, moeten we de data van onze producten op orde hebben. Dat is de tijdsplanning voor DatakwaliTijd 2.0 binnen AGF. Het grootste probleem dat wij daarbij zien, is dat de mensen die de informatie moeten gaan vastleggen niet gecertificeerd zijn. In onze optiek gaat de kwaliteit niet op orde komen zolang zij daarvoor niet voldoende worden opgeleid en zolang er geen borging is dat die benodigde kennis op peil kan worden gehouden. Dat is echt nog een probleem.”

Krijt: ”Onze boodschap aan leveranciers is om nu aan de slag te gaan met datakwaliteit, zodat in 2019 een grote slag gemaakt kan worden. Laat het niet aankomen op de deadline!”