1-5-2018

AkzoNobel profiteert intern van uitwisseling data via datapool

Het gebruik van GS1 Data Source voor de uitwisseling van artikeldata neemt een grote vlucht. Dat bespeurt Marina van Staden van AkzoNobel in de markt. Nadat dit jaar Intergamma de knop omzette, doorloopt de verfleverancier nu meerdere testtrajecten met verschillende retailers.

AkzoNobel profiteert intern van uitwisseling data via datapool - Akzonobel Profiteert Intern Van Uitwisseling Artikeldata Via Datapool

“Artikeldata zijn nu sneller beschikbaar”

Van Staden: “Ook intern levert dit voordelen op. We kunnen data nu sneller en efficiënter verwerken en publiceren.” Het heeft even geduurd. AkzoNobel is al sinds 2015 in staat om artikeldata aan te leveren via GS1 Data Source. Pas drie jaar later werpen die inspanningen eindelijk hun vruchten af. Sinds begin dit jaar haalt Intergamma de gegevens van de verfproducten van AkzoNobel uit de datapool. Op korte termijn volgen meer retailers, verwacht Van Staden. “Dan hebben we nog maar één uniforme en eenduidige manier voor het aanleveren van artikeldata. Nu nog vraagt elke retailer om andere informatie die we steeds weer op andere wijze moeten aanleveren.”

De artikeldata die AkzoNobel aanlevert, betreft onder andere de ready mixed-verven van de merken Flexa en CetaBever. Dat zijn de kant-en-klare verven in een groot aantal standaard-kleuren, die elk seizoen worden aangevuld met de nieuwste hippe kleuren. “Maar daarnaast kunnen we in de bouwmarkten vrijwel elke kleur mengen die de consument maar wil. Het uitwisselen van informatie daarover is een stuk complexer. Dat zijn we nu aan het inregelen”, verklaart Van Staden.

Machine-to-machine koppeling

AkzoNobel is de eerste leverancier met een machine-to-machine koppeling. Dat wil zeggen dat de systemen van AkzoNobel direct communiceren met GS1 Data Source zonder tussenkomst van een solution provider. Dat is een intensief traject geweest, beaamt Van Staden. “Voor het bericht aan de datapool moest exact worden ingesteld in welke volgorde de data worden weergegeven en hoe ze moesten worden genoteerd. Daarna volgden uitgebreide testen om te checken of de data correct in de datapool terecht kwamen. Dat leidde vervolgens weer tot aanpassingen in de koppeling.”

Het resultaat is dat AkzoNobel nu volledig zelf in de hand heeft hoe de uitwisseling van data verloopt. Dat leidt tot meer flexibiliteit. Van Staden noemt als voorbeeld de droogtijd van verf. AkzoNobel noteert die in uren, andere in dagen. Om daarin uniformiteit te brengen zijn daarover binnen de geledingen van GS1 afspraken gemaakt. “We kunnen dergelijke data direct in het bronsysteem aanpassen, maar dat is niet altijd wenselijk als we in onze eigen uitingen willen vasthouden aan onze eigen notatiewijze. Nu kunnen we ook bij het aanmaken van het XML-bericht voor de datapool de conversie van uren naar dagen maken. We zijn niet afhankelijk van de ondersteuning van een solution provider op dat gebied.”

Data sneller verwerken en publiceren

De koppeling met GS1 Data Source is voor AkzoNobel aanleiding geweest om meteen het aanleveren en verzamelen van artikeldata te verbeteren. Voorheen moest Van Staden en haar team de data overal vandaan halen. Dat betekende in de praktijk veel heen en weer sturen van Excel-bestanden tussen de verschillende afdelingen. Dat was een intensief en tijdrovend proces. “Bovendien waren veel data niet beschikbaar of in ieder geval niet vastgelegd in systemen. Denk aan de unique selling points van een artikel. Elke marketeer kent ze en gebruikt ze in brochures en campagnes, maar ze staan niet in een standaard database.”

Dat hele proces is nu geautomatiseerd en gestroomlijnd middels workflow-procedures. Artikeldata zijn daardoor sneller beschikbaar. “Ook wijzigingen in data kunnen we nu sneller verwerken en publiceren in de datapool”, vertelt Van Staden, die eraan toevoegt dat iedereen binnen AkzoNobel nu doordrongen is van het belang van artikeldata. “Het verstrekken van artikeldata staat niet bovenaan ieders prioriteitenlijstje. We hebben steeds opnieuw het doel moeten benadrukken om iedereen intern aan boord te krijgen. Nu loopt het proces goed en is het beheer van artikeldata onderdeel van het dagelijks werk geworden.”

Meepraten voor betere datamodellen

Het doel van het verstrekken van artikeldata mag duidelijk zijn: de consument zo goed en volledig mogelijk informeren, zodat zij de juiste producten kunnen vinden, selecteren en bestellen. “Daarvan gaan we nu snel de vruchten plukken. Het onderwerp leeft in de markt. Steeds meer retailers zijn aangesloten op de datapool en stimuleren ook hun leveranciers om aan te haken”, aldus Van Staden. Zij roept collega-leveranciers op om mee te praten over de inrichting van de datamodellen. “Wij zijn vertegenwoordigd in zowel de onderhoudsgroep, stuurgroep als business council van GS1. Dat we konden meepraten over de vragen welke data we op welke wijze uitwisselen, heeft ons geholpen bij de implementatie. Door samen daarover na te denken, ontstaan bovendien betere datamodellen.”

"Dat we konden meepraten over de vragen welke data we op welke wijze uitwisselen, heeft ons geholpen bij de implementatie. Door samen daarover na te denken, ontstaan bovendien betere datamodellen."

Ook in de toekomst blijft de aanlevering van artikeldata hoog op de agenda staan bij AkzoNobel. “Dit is een doorlopend proces. Zodra we een nieuw datamodel hebben geïmplementeerd, ontstaan alweer ideeën voor aanpassing en uitbreiding ervan. Daarnaast zijn we bezig met de data omtrent gevaarlijke stoffen. En we gaan aan de slag met België. Nu de Nederlandse producten in de datapool staan, zijn de Belgische aan de beurt.