Basiskennis

Naast de specialistische kennis is het van belang om basiskennis te hebben van de zorgsector. Deze basiskennis is relevant om de invloed van eigen handelen op eigen specialisme te kunnen beoordelen en om in te kunnen schatten wanneer het nodig is om andere specialistische expertises in te roepen. Daarom is de vraag om in één of meerdere zorgsegmenten te beschikken over basiskennis op de volgende gebieden:

  • Kennis van operationele-/beleidsprocessen
  • Kennis van IT systemen en gerelateerde IT standaarden
  • Ervaring met projectmatig werken
  • Ervaring met verandermanagement
  • Kennis van wet- en regelgeving  

Wijze van toetsen

Deze basiskennis wordt getoetst aan de hand van een digitaal vragenformulier. Per onderdeel geef je aan wat je kennis en ervaring is en geeft hiervoor een referentie op. 

Beoordeling

GS1 beoordeelt de informatie en informeert zo nodig bij referenties. Kandidaten worden eventueel uitgenodigd voor een gesprek.