Toedieningsregistratie geneesmiddelen

Om toedieningsregistratie van geneesmiddelen te realiseren, scan je barcodes op producten, locaties en patiënten.

Wat levert het op?

Besparing kosten in o.a. administratieve lastendruk
Besparing kosten in o.a. administratieve lastendruk
Het juiste product voor de juiste patiënt

Hoe werkt het in de pratkijk?

Hoe kun je dit realiseren?

1

Geneesmiddelen moeten voorzien zijn van een GS1 barcode op de primaire verpakking.

Vanuit de wetgeving Falsified Medicines Directive ligt de verantwoordelijkheid voor het aanbrengen van de barcode bij de fabrikant of leverancier van de geneesmiddelen. Receptplichtige geneesmiddelen moeten voorzien zijn van een GS1 DataMatrix.

2

IT-systemen moeten geschikt zijn voor de verwerking van de data uit de barcode.

Implementatiepartners kunnen je hierin adviseren.

3

Optische scanners nodig om de GS1 DataMatrix te kunnen lezen.

Scanners zijn via implementatiepartner te bestellen. Voorbeeld een GS1 DataMatrix.

4

Polsbandjes voor de patiënten moeten voorzien zijn van een barcode.

Voor het identificeren van patiënten worden het GS1 Global Service Relation Number (GSRN) gebruikt. Met GSRN kunnen ook medewerkers worden geïdentificeerd. 

5

Scan de medewerker, het geneesmiddel en de patiënt.

Scan bij toediening van een geneesmiddel de medewerker, het geneesmiddel en de patiënt. Zo wordt in het systeem vastgelegd wanneer, door wie, welke patiënt, welk geneesmiddel en in welke dosering toegediend heeft gekregen. Ook kan het systeem een melding geven wanneer het verkeerde geneesmiddel wordt gescand, waardoor het systeem kan helpen bij het tegengaan van toediening van het verkeerde geneesmiddel.