Leveranciers informeren

Om data van leveranciers te ontvangen is het belangrijk om leveranciers tijdig te vragen om data te publiceren, zodat die data alvast beschikbaar is als bij jou de techniek wordt geregeld. Leveranciers moeten namelijk ook voorbereidingen treffen.

Dit zijn voorbeelden van brieven die je kunt gebruiken om leveranciers te informeren. Voor de bedrijven in de gezondheidzorg zijn er brieven waar het LIR en MDR in worden meegenomen. Die kun je opvragen via healthcare@gs1.nl

Voorbeeldbrief Nederlands

Wij werken met u samen om onze klanten sneller, beter en tegen lagere kosten te bedienen. Actuele productinformatie speelt hierbij een steeds belangrijkere rol. <naam retailer/groothandel> heeft daarom besloten om vanaf nu de GS1 Data Source artikeldatabase te gebruiken om van zowel consumenten- en handelseenheden productdata te ontvangen.

Dit betekent dat wij geen gebruik meer gaan maken van Excel-brondocumenten. Wij verzoeken u om gegevens van uw actieve assortiment dat u levert aan <naam retailer/groothandel> te publiceren) <voor datum noemen> te publiceren naar onze GLN/GS1-adrescode: <13 cijferige code + naam retailer/groothandel noemen>.

Geen GS1 Data Source?

Als u nog geen gebruik maakt van GS1 Data Source, meld u dan op korte termijn aan. Bekijk de website van GS1 voor meer informatie over wat u moet doen. U kunt ook contact opnemen met GS1 Nederland via info@gs1.nl of 020-5113888.

Als u nog vragen heeft, neem dan gerust contact met <contactpersoon retailer/groothandel + emailadres/telefoonnummer>

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Voorbeeldbrief Engels

We are working closely with our clients to fulfill consumer wishes better, faster and at less cost. Up to date product information is crucial in this process. Therefore <naam retailer/groothandel> has decided to use the GS1/GDSN datapool to receive product data from consumer and trade units from you from now on.

This means that we will no longer use Excel documents for product data exchange. We kindly ask you to publish product data of products you deliver to <naam retailer/groothandel> to our GLN (Global Location Number): <13 cijferige code vermelden>.

Not a GS1 datapool user?

In case you do not yet use GS1, please sign up as soon as possible by contacting the GS1 organization in your country.

Please do not hesitate to contact <contactpersoon retailer/groothandel + emailadres/telefoonnummer> in case you have any questions.

With kind regards,