Hoe werkt het datakwaliteitprogramma?

Iedereen wil kunnen beschikken over de juiste productinformatie uit GS1 Data Source. Daarom moet die informatie correct, compleet en up-to-date zijn én blijven. Bedrijven uit de sector hebben afspraken gemaakt over hoe zij de kwaliteit van data kunnen verbeteren en daaruit is het datakwaliteitprogramma ontstaan. Leveranciers doen hier aan mee als hun klanten (retailers) dat van hen verwachten. 

Data laten controleren of vastleggen?

Een belangrijk onderdeel van het programma is het controleren van data door geaccrediteerde Data Management Services (DMS). Zij voeren controles uit en vergelijken daarbij de informatie van en op het product met de actuele gegevens in GS1 Data Source. Zij kunnen ook data voor leveranciers vastleggen in GS1 Data Source. Leveranciers geven dan aan de DMS door om welke data van artikelen (of wijzigingen in data van artikelen) het gaat.

Hoe werkt het controleproces?

Systeemcontroles

GS1 voert aanvullend automatische systeemcontroles uit om alle data in GS1 Data Source te checken, actuele resultaten hiervan worden dagelijks teruggekoppeld in MijnGS1.

Afspraken voor AGF-producten

AGF-bedrijven, telersverenigingen en handelsbedrijven hebben te maken met producten waarvan de verpakkingen, afmetingen en gewichten vaak niet hetzelfde zijn. Daarom zijn er specifieke afspraken voor het meten en wegen van producten, de verpakkingstypes en welke toleranties zijn toegestaan.

In 5 stappen aan de slag

Volg het stappenplan om aan de slag te gaan met het vastleggen/controleren van jouw data!