Efficiënte supply chain

Efficiënte supply chain - Rollerbank In Warehouse

Een efficiënte logistieke keten is je sleutel tot succes. Het zorgt er niet alleen voor dat goederen snel en kwalitatief goed ontvangen worden, maar ook dat processen soepel verlopen en kosten verlagen. Met onze GS1 standaarden en oplossingen helpen we je hier graag bij. 

Logistieke eenheden identificeren met het GS1 label

Met het GS1 label kun je logistieke eenheden zodanig identificeren zodat je ze door de hele keten kunt volgen en terugvinden. Hiervoor identificeer je elke logistieke eenheid met een uniek serienummer, de GS1 verzendcode of Serial Shipping Container Code (SSCC). Als GS1 labels met SSCC-codes worden gescand en de goederen meteen worden ingeboekt, bespaart dat tijd en geld. Met deze oplossing kun je jouw administratieve stroom volledig in lijn brengen met de goederenstroom.

GS1 verzendbericht: elektronisch bericht aan afnemers

Op diverse punten in het distributieproces hebben partijen informatie nodig om goederen te ontvangen, te volgen, te sorteren, te verzamelen en te verzenden naar de juiste bestemming. Het GS1 verzendbericht speelt daarin een belangrijke rol. Met het GS1 verzendbericht 'vertel' je als leverancier of logistiek dienstverlener aan jouw afnemer wanneer welke verzendeenheden met welke producten en productkenmerken bij hen worden afgeleverd.

Richtlijn voor aanleveren aan geautomatiseerde distributiecentra

Robotapparatuur optimaal laten presteren en verwerkingsfouten of blokkeringen voorkomen? We helpen je met onze internationale richtlijn voor het aanleveren van goederen aan gemechaniseerde distributiecentra van foodretailers. 

Definities tijdsregistratie levertijdigheid 

In distributiecentra van retailers worden tijdregistraties bijgehouden. Op basis van deze registraties geven retailers performancecijfers aan hun leveranciers. Samen met retailers, hun leveranciers en logistiek dienstverleners zijn begrippen gedefinieerd om levertijdigheid bij distributiecentra te meten.

Feedback met behulp van afwijkingscodes

Voor het geven van goede feedback, is het standaardiseren van de respons die leveranciers van retailers krijgen op hun leveringen essentieel. Door gebruikers uit de sector is een lijst met gestandaardiseerde afwijkingscodes opgesteld voor het melden van afwijkingen. Retailers kunnen deze codes gebruiken om leveranciers een eenduidige terugkoppeling te geven.