Gebruik van de Uniforme Dataset

In overleg met leveranciers, zorginstellingen, brancheorganisaties, beroepsverenigingen is er één uniforme dataset. Afspraak is dat deze gegevens van medische hulpmiddelen (inclusief documentatie CE, DoC en IFU) worden gedeeld via het Global Data Synchronisation Network (GDSN). GS1 helpt hierbij.

Wat betekent dit voor leveranciers?

Productdata aanleveren via GS1 Data Source (GDSN)

Productdata uit het Nederlandse tabblad van het ECHO datamodel aanleveren via het Global Data Synchronisation Network (GDSN). In Nederland kan dit via de GDSN datapool: GS1 Data Source.

Delen met afnemers

Je productdata delen naar zorginstellingen, distributeurs, groothandelaren. Zij ontvangen de productdata via GS1 Data Source. Geen separate aanvragen meer via Excel.

Data over steriele hulpmiddelen uploaden

De nieuwe velden van de Uniforme Dataset zijn nog niet volledig gevuld, onder andere informatie over steriele hulpmiddelen. Leveranciers moeten deze informatie delen via GDSN.

Digitale bestanden

Vanuit de Uniforme Dataset is het verplicht om digitale bestanden te delen via GDSN/ GS1 Data Source; het certificaat, de EU-conformiteitsverklaring, de handleiding (IFU), het reinigings-, desinfectie- en sterilisatievoorschrift en de productafbeelding. Meer informatie

Wat betekent dit voor zorginstellingen? (ziekenhuizen en klinieken)

GS1 Data Source: productdata van medische artikelen

Productinformatie van medische hulpmiddelen klasse III, II en I is vanuit de leverancier beschikbaar via de datapool GS1 Data Source (GDSN). Deze data deelt de leverancier via het Global Data Synchronisation Network met de zorginstelling. Bekijk het datamodel welke gegevens in GDSN staan. 

Via GS1 Data Source (GDSN) ontvangen zorginstellingen gestandaardiseerde productdata van medische artikelen, dit kan automatisch geïntegreerd worden met interne systemen. 

Aanschaf van nieuwe medische hulpmiddelen

Voor de aanschaf van nieuwe medische hulpmiddelen kun je in GS1 Data Source een uitdraai maken. Als het product daadwerkelijk wordt afgenomen en in het ERP komt kun je de data geautomatiseerd ophalen. 

Wat betekent dit voor de Vereniging van Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen?

Landelijke dataset is vervanger voor registratieformulier medische hulpmiddelen

Het registratieformulier medische hulpmiddelen van de VDSMH komt te vervallen. De gegevens voor te steriliseren medische hulpmiddelen zijn opgenomen in het datamodel en de data kan alleen worden ontvangen via GS1 Data Source (GDSN). 


Documentatie gemaakte afspraken