Gebruik van een uniforme dataset

Productinformatie soepel en correct uitwisselen is een voorwaarde voor goede dienstverlening aan patiënten. De onderschreven Intentieverklaring Uniforme Dataset voor alle medische artikelen moet ervoor zorgen dat dit efficiënt gebeurt.

In overleg met leveranciers, zorginstellingen, brancheorganisaties, beroepsverenigingen en GS1 is er nu één uniforme dataset. Deze data wordt gedeeld via het GS1 Global Data Synchronisation Network (GDSN), de nieuwe velden worden eind februari 2023 opgenomen, zo ook in het ECHO datamodel.

 • Besparing tijd voor leveranciers
 • Eén dataset voor alle afdelingen binnen een zorginstelling
 • Complete artikeldata verhoogt voordelen
 • Wat betekent dit voor leveranciers?

  Wat betekent dit voor leveranciers? - Circle Right

  Productdata aanleveren via GS1 Data Source (GDSN)

  Productdata uit het Nederlandse tabblad van het ECHO datamodel aanleveren via het Global Data Synchronisation Network (GDSN). In Nederland kan dit via de GDSN datapool: GS1 Data Source.

  Wat betekent dit voor leveranciers? - Circle Right

  Delen met afnemers

  Zorginstellingen, distributeurs, groothandelaren ontvangen de productdata via GS1 Data Source.

  Wat betekent dit voor leveranciers? - Circle Right

  Aanvullende gegevens tijdelijk nog via Excel

  Velden (gegevens) die nog niet zijn opgenomen in GDSN moeten aanvullend bij de afnemer worden aangeleverd via Excel onder vermelding van de GTIN en het referentienummer/leveranciers artikelnummer. De afnemer vraagt dit aan de leverancier.

  Eind februari 2023 worden de nieuwe velden geïntegreerd in GDSN. Dan kunnen de velden met gegevens gevuld worden en deze data gestandaardiseerd via GDSN / GS1 Data Source gedeeld worden. Voor de overgangsperiode geldt, waarin de data door de leverancier nog niet beschikbaar is gesteld in GDSN, het gebruik van Excel.

  Wat betekent dit voor zorginstellingen? (ziekenhuizen en klinieken)

  Wat betekent dit voor zorginstellingen? (ziekenhuizen en klinieken) - Circle Right

  GS1 Data Source: productdata van medische artikelen

  Veel productinformatie (medische hulpmiddelen klasse III, II en I) van de Uniforme Dataset is door leveranciers beschikbaar via de datapool GS1 Data Source (GDSN). Deze data deelt de leverancier via het Global Data Synchronisation Network met de zorginstelling.

  Via GS1 Data Source (GDSN) ontvangen zorginstellingen gestandaardiseerde productdata van medische artikelen, dit kan automatisch geïntegreerd worden met interne systemen. 

  In februari 2023 komt de volledige uniforme dataset in GDSN en kunnen leveranciers de velden met data vullen. Bekijk het datamodel welke gegevens al in GDSN staan en welke data er tijdelijk via dit Excelbestand opgevraagd kan worden bij de leverancier.  

  Wat betekent dit voor zorginstellingen? (ziekenhuizen en klinieken) - Circle Right

  Dataset voor meerdere afdelingen van zorginstelling

  Afdelingen vragen nu onafhankelijk van elkaar specifieke informatie aan bij de leverancier en dat is niet wenselijk. Daarom kunnen nu alle afdelingen die met medische hulpmiddelen werken productdata van de leverancier via GS1 Data Source (GDSN) ontvangen. 

  Bijna alle ziekenhuizen zijn aangesloten op GS1 Data Source (GDSN), productdata wordt nu vaak alleen nog gebruikt door de OK, logistiek en/of inkoop. Ben jij werkzaam op een andere afdeling en heb je te maken met medische hulpmiddelen? Mail ons via healthcare@gs1.nl als je wilt weten wie de contactpersoon is binnen jouw zorginstelling.

  Wat betekent dit voor de VDSMH?

  Wat betekent dit voor de VDSMH? - Circle Right

  Landelijke dataset is vervanger voor registratieformulier medische hulpmiddelen

  De landelijke uniforme dataset vervangt het registratieformulier medische hulpmiddelen van de VDSMH. In de uniforme dataset zijn nieuwe velden voor te steriliseren medische hulpmiddelen toegevoegd. Deze gegevens komen eind februari 2023 in GDSN, nu nog op te vragen via het gestandaardiseerde Excelbestand.

  Stuurgroep uniforme dataset

  Deze uniforme dataset is een begin en zal met de wensen van zorginstellingen en leveranciers de komende jaren worden uitgebreid. Een stuurgroep met vertegenwoordigers uit het veld bespreekt welke velden er toegevoegd moeten worden. Belangrijk is dat we dit met elkaar op de juiste wijze gebruiken, samen komen we verder. 

  Meer informatie

  Wil je meer informatie over het invoeren van data, het ontvangen van data, het gebruik van de dataset of bij wie je moet zijn om dit te bewerkstelligen? GS1 helpt je graag. Mail: healthcare@gs1.nl

  Webinars

  Er zijn diverse webinars gegeven over het ontstaan van de uniforme dataset en de vele voordelen om dit gezamenlijk te gebruiken. Over het uitwisselen van productdata via het netwerk GDSN en het gebruik van GS1 Data Source. De gebruikte dia's van presentaties zijn te bekijken.

  Lees ook:

  X