GS1 Data Source - Invoeren consumenten- en handelseenheden

Productdata van consumenten-, handels- en logistieke eenheden kunnen via de GS1 datapool worden gedeeld. Deze data worden via een verpakkingshiërarchie in de datapool vastgelegd. Wij onderscheiden de volgende verpakkingshiërarchieën:

  • Basishiërarchie
  • Samengestelde artikelen
  • Logistiek samengestelde artikelen
  • Componentenhiërarchie

Bekijk in het document hieronder voor informatie over de verschillende soorten hiërarchieën beschreven met voorbeelden. In de bijlage lichten we de attributen in detail toe.

X