Wetgeving

Wetgeving - Circulaire Economie

De overheid stelt steeds meer eisen aan bedrijven en ook aan de informatie over producten. GS1 helpt bedrijven om te kunnen voldoen aan die eisen. 

Via de GS1 datapool kun je dit soort informatie ook delen. Denk dan bijvoorbeeld aan informatie over gevaarlijke stoffen, verpakkingen of informatie op etiketten.

En we volgen op de voet of we de sector ook kunnen helpen bij het delen van andere soorten data om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving.

Voldoen aan wetgeving voor etikettering 

Op de etiketten van voorverpakte levensmiddelen moet volgens de Europese wet Voedselinformatie (Europese verordening 1169/2011) eerlijke en duidelijke informatie staan zodat consumenten een goede voedselkeuze kunnen maken. Deze productdata deel je gemakkelijk en snel met retailers en andere afnemers.

Alle wijnen en sterke dranken die in de EU worden verkocht, moeten vanaf 2024 een lijst van ingrediënten en de volledige voedingswaardedeclaratie op het etiket of online vermelden. GS1 heeft hier een dienst voor ontwikkeld. Het GS1 e-Label is een webpagina met de (minimaal) wettelijk verplichte informatie die getoond wordt door het scannen van een QR-code op het etiket.

Verpakkingen

Via de GS1 datapool kunnen leveranciers verpakkingsinformatie delen met hun afnemers. Die data kan gebruikt worden om te laten zien hoe duurzaam verpakkingen zijn en om te voldoen aan wettelijke eisen.

  • Bedrijven willen aan hun klanten laten zien hoe duurzaam de verpakkingen zijn van de producten die ze verkopen.
  • Er komt steeds meer Europese wetgeving over verpakkingen waarvoor retailers meer inzicht moeten hebben in de samenstelling van verpakkingen.
  • Data over verpakkingen is nodig om aangifte te doen bij Fost Plus en Afvalfonds.

Digital Product Passport

Het Digital Product Passport is één van de bouwstenen voor de realisatie van de Green Deal van de Europese Unie. Het geeft antwoord op vragen als: ‘Wat is de CO2-footprint’ en ’Waar lever ik het in om te recyclen?’ Het Digital Product Passport vergezelt het product op zijn reis door de circulaire keten. Daar is veel data voor nodig en daar ligt een belangrijke rol voor GS1.