GLN opzoeken

Het GLN register is een wereldwijde databank met up-to-date informatie over bedrijven, locaties en hun onderlinge relaties. Deze informatie kun je opvragen om je logistieke proces te managen en te optimaliseren. 

Je kunt een informatie zoeken op GLN of bedrijfsnaam via Verified by GS1. Hier kun je bijhorende detailinformatie vinden. Denk aan:

  • Handelsnamen
  • NAW-gegevens
  • GEO-locatie¬†
  • Welke locaties aan elkaar gekoppeld zijn. Bijvoorbeeld distributiecentrum en bijhorende docks.