Hoe zeg ik op?

Ga naar ons portaal MijnGS1 en log in

- Kies voor ‘Mijn bedrijf’ en vervolgens ‘Contracten’ 

- Klik op de optie opzeggen onder het kopje 'Contracten'

- Vink het contract aan die u wenst op te zeggen en klik op de knop 'Opzeggen'

- Vul de reden van opzeggen in en vink de hokjes aan, klik vervolgens op 'Contract opzeggen'.

Zorg ervoor dat alle openstaande facturen betaald zijn.