Duurzaamheid

Duurzaamheid - Duurzaamheid

Je kunt er niet omheen: duurzaamheid is top of mind bij consumenten en dus ook bij bedrijven. Met unieke identificatiecodes van GS1 en het delen van heldere en eenduidige data, laten we de reis van het product zien. Van grondstof tot eindgebruiker.

Het vastleggen en delen van data is onder andere nodig voor het verminderen van voedselverspilling, afval en verpakkingen. Een ook is het van groot belang voor ESG-rapportages en het informeren van consumenten en andere stakeholders over de duurzaamheid van je producten. Veel data en systemen zijn al beschikbaar, we moeten ze alleen slim samenbrengen. GS1 bespreekt met haar partners op welk niveau de gegevens (data) worden vastgelegd en gedeeld.

Wat is mogelijk met GS1?

En greep uit hoe GS1 je kan helpen om duurzamer te ondernemen:

  • Voedselverspilling verminderen door dynamische prijsbepaling en beter managen van voorraad met de QR-codes van GS1 met daarin de houdbaarheidsdatum.
  • De reis van een product vastleggen op locatieniveau (transport, CO2- impact).
  • Verpakkingsdata delen via GS1 Data Source om duurzamere keuzes te maken en om te kunnen recyclen.
  • Duurzaamheidskenmerken van je producten delen met consumenten via GS1 Data Source.

Vragen over wat er nog meer mogelijk is op het gebied van duurzaamheid en hoe GS1 kan helpen? Neem dan contact op met Jerry Tracey