Efficiënte en duurzame keten

Adobestock 207517197

 

Producenten en verkopers van versproducten – boeren, tuinders en retailers - moeten en willen steeds meer informatie delen, van grond tot mond. Om dit zo efficiënt en effectief mogelijk te doen, is het noodzakelijk om het vastleggen en delen van informatie ‘upstream’ in de keten te standaardiseren. Zo wordt informatie over herkomst en locaties beschikbaar.

Voldoen aan hoge eisen

Ook de agrarische keten gaat steeds meer over op digitaal. Daarnaast volgen ontwikkelingen elkaar snel op om voedsel duurzamer, veiliger en efficiënter te produceren. Daarom hebben bedrijven behoefte aan betere datastromen om processen te optimaliseren. Maar ook om aan de hoge eisen van handelspartners, overheden en consumenten te voldoen, bijvoorbeeld over het traceren van producten.

Productreis door de keten

Om producten snel te traceren, is het belangrijk om locaties van producenten en leveranciers wereldwijd eenduidig te identificeren met een GS1 locatiecode (GLN). Door elke locatie in de keten een unieke locatiecode te geven, achterhaal je makkelijk en snel wie waarvoor verantwoordelijk is binnen de keten of op welke plek een handeling plaatsvindt. Door deze informatie te koppelen kun je de samenhang tussen bedrijven en locaties duidelijk maken. Denk aan varkensstallen en varkenshokken, of aan percelen en fruitbomen. Het GLN register is een wereldwijde databank met up-to-date informatie over bedrijven, locaties en hun onderlinge relaties. Je kan de informatie uit het register opvragen om je logistieke proces te managen en te optimaliseren.

 

Agri Vers 1

Duurzaamheid

Je kunt er niet omheen: duurzaamheid is top of mind bij consumenten en dus ook bij bedrijven. Met unieke identificatiecodes van GS1 en het delen van heldere en eenduidige data, laten we de reis van het product zien.

Het vastleggen en delen van data is onder andere nodig voor het verminderen van voedselverspilling, afval en verpakkingen. Een ook is het van groot belang voor ESG-rapportages en het informeren van consumenten en andere stakeholders over de duurzaamheid van je producten. Veel data en systemen zijn al beschikbaar, we moeten ze alleen slim samenbrengen. GS1 bespreekt met haar partners op welk niveau de gegevens (data) worden vastgelegd en gedeeld.

Wat is mogelijk met GS1?

En greep uit hoe GS1 je kan helpen om duurzamer te ondernemen:

  • Voedselverspilling verminderen door dynamische prijsbepaling en beter managen van voorraad met de QR-codes van GS1 met daarin de houdbaarheidsdatum.
  • De reis van een product vastleggen op locatieniveau (transport, CO2-impact).
  • Verpakkingsdata delen via GS1 Data Source om duurzamere keuzes te maken en om te kunnen recyclen.
  • Duurzaamheidskenmerken van je producten delen met consumenten via GS1 Data Source.
  • Duurzaamheidsinformatie over bedrijven en locaties delen (bijvoorbeeld certificaten) met het GLN register.

Vragen over wat er nog meer mogelijk is op het gebied van duurzaamheid en hoe GS1 kan helpen? Neem dan contact op met Tom Quets.