Webformulier EDI Testservice

  • 1. Bestelling
  • 2. Contactgegevens
  • 3. Afronden bestelling

Bestelling

GLN, staat voor Global Location Number en is de 13 cijferige GS1-adrescode waarmee uw bedrijf zich identificeert in de EDI berichten.