Voorbeeld 3: toedieningsregistratie van geneesmiddelen

Huidige situatie:

Patiënt mevrouw Pietersen ligt op de verpleegafdeling cardiologie. Zij krijgt verschillende geneesmiddelen om haar hartritme onder controle te krijgen.