Productafbeeldingen

Aanmelden

Specificaties

Handleiding webinterface

Handleiding afnemerinterface

Handleiding API

Als een implementatiepartner of softwareleverancier een API (Application Program Interface: een functionaliteit om afbeeldingen uit te wisselen) moet bouwen, gaat deze uit van de specificaties waaraan die software moet voldoen. Deze zijn beschreven in de (Engelstalige) Handleiding API.