GS1 Data Source

In GS1 Data Source legt de leverancier op een gestandaardiseerde manier productgegevens van haar artikelen vast zodat afnemers daarover kunnen beschikken.

Direct inloggen in GS1 Data Source
Centrale datapool GS1 Data Source