Producten classificeren (GPC) en gegevens invoeren