GS1 Data Source

In GS1 Data Source legt de leverancier op een gestandaardiseerde manier productgegevens van haar artikelen vast zodat afnemers daarover kunnen beschikken.

Direct inloggen in GS1 Data Source