We vervangen Attribute Explorer: graag je hulp!

Om de Web Navigator zou goed mogelijk in te richten en aan te laten sluiten bij de wensen en behoeftes van gebruikers, hebben we je hulp nodig. Wil je meewerken?

Wat vragen we?

Woon een online demonstratie bij op 31 oktober om 14.00 uur (ca. 1 uur). 

Vervolgens vragen we je om 1-op-1 online met ons door de Web Navigator te lopen (aan de hand van simpele scenario’s) en je feedback te horen (max. 1 uur).

Aanmelden