Bonneke van Ommen

Over Bonneke

Bonneke is een ervaren projectleider in de gezondheidszorg en inzetbaar als zelfstandig consultant voor leveranciers en zorginstellingen. Ze brengt complexe processen in kaart en kan deze omzetten in bedrijfsprocessen en/of software inrichting. 

Expertises
  • Project Manager
  • IT adviseur
  • Organisatieadviseur / Managementconsultant
  • Kwaliteitsmanagement en Regulatory affairs
Ervaring in zorgsegment
  • Zorginstellingen (ziekenhuis, kliniek)
  • Leveranciers (fabrikant, importeur, distributeur)

 - Circle Check

Kennis van operationele- /beleidsprocessen

Zorginstellingen:
•    Data uitwisseling tussen partijen. Registratie van activiteiten. Referentie Groene Hart Ziekenhuis

Leveranciers: 

•    Ervaring met prijssystematieken (opbouw en onderhoud in systemen). Referentie Urotex Medical Supply
•    Artikelopzet en artikelcoderingen en indelingen (data- en datakwaliteit). Referentie Mediq Apotheken Nederland

 - Circle Check

Kennis van IT systemen en gerelateerde IT standaarden

Zorginstellingen:
•    Chipsoft en Epic

Leveranciers: 

•    JDEdwards en Exact 
•    Product Informatie Management (PIM) 
•    Customer Relation Management (CRM on Demand)

3

Ervaring met projectmatig werken

Zorginstellingen:
•    Inrichten, onderhouden en auditen kwaliteitssystemen (ISO 9001/ISO 13485)

Leveranciers:
 
•    Implementeren softwaresystemen en bedrijfsprocessen 
•    Implementeren GS1 standaarden
•    Implementeren BDC controletool Casemix 
•    Ontwikkelen Customer Self Service Portaal

 - Circle Check

Ervaring met verandermanagement:

Zorginstellingen en leveranciers:
Bonneke vindt het belangrijk dat bij het implementeren van nieuwe of wijzigingen van bedrijfsprocessen de nieuwe methode en handelswijze geborgd wordt bij de medewerkers. Want terugvallen in het 'oude' gedrag is een grote valkuil. Ze heeft zich verdiept in Organizational Behaviour Management (OBM), een methode van Aubrey Daniels, die het gewenste gedrag methodisch en op een positieve, effectieve en meetbare manier beïnvloedt. Ook gebruikt ze graag de Leiderschaps Effectiviteitsmethode van Thomas Gordon, die handvatten biedt voor het to-the-point communiceren van de gewenste veranderingen.

 - Circle Check

Kennis van wet- en regelgeving:

Zorginstellingen:
•    Landelijk Implantaat Register (LIR)
•    Medical Device Regulation (MDR)

Leveranciers: 

•    Medical Device Regulation (MDR)
•    ISO 9001/ISO 13485
•    Good Distribution Practice (GDP)

Contact met Bonneke

LinkedIn profiel

X