Openbare apotheken en FMD

Wat moet u doen?

Volgens de FMD vindt de verificatie van het veiligheidskenmerk plaats op het moment van ter hand stelling of uitgifte, in het bijzijn van de patiënt. Dit wordt gedaan door personen die gemachtigd en gerechtigd zijn geneesmiddelen af te leveren. Voor meer informatie bekijkt u paragraaf 4.4 van de impactanalyse.