GS1 Data Source – wijzigingen voor emballage-artikelen