GS1 Data Source - Vooraankondiging release 10 februari 2018