Handleiding GS1 EDI artikelbericht (PRICAT) mode aangepast