Consument grootste drijver voor correcte productinformatie