PERSBERICHT: 31 augustus: Deadline voor digitaliseren etiketinformatie